Mind the gap: the need for a generic bridge between psychoanalytic and systemic approaches

The context for this paper is the ongoing systemic/psychoanalytic debate. It offers an alternative perspective to the recent contribution by Brodie and Wright (2002), in which they are concerned to underscore difference between the two therapeutic approaches. Here it is argued that the relationship is a great deal more complex ...

| Wiley Online Library
PŘEKLAD

by Donovan, Mary Ellen | 14 Jul 2015, 8:45 | integrativní pokus   kazuistika   psychoanalýza   kritická úvaha   teorie   konstrukcionismus  


Teorie sociálního konstruktivizmu a model Satirové: směřování k syntéze

Tento článek syntetizuje teorii sociálního konstruktivizmu a přístup Satirové ve vztahu k rodinné terapii a to v termínech terapie jako procesu spoluvytvářejícího realitu, užitím jazyka a příběhu a role terapeuta jako účastníka-facilitátora. Sociální konstruktivizmus zaznamenal obrovský vliv v uvedení ideologické změny v rodinné terapii. Model Satirové je přesvědčivým přístupem v ...

KN58 | Taylor Francis Online

by Cheng, Maria | 22 Apr 2014, 12:32 | integrativní pokus   konstrukcionismus   historie   spolupráce  


Ako sa pohrať s klientovými zdrojmi : Štyri cesty, ktoré vedú k riešeniu

Zozbierať klientove sily, aktivizovať jeho osobné zdroje, urobiť si z nich spojencov – tomu všetkému slúži o.i. napríklad „zázračná otázka“. Hovorí sa o „konštruktívnej rečovej hre“ (solution talk), o „seba-menežmente“, o vlastnej iniciatíve klienta, ktorá má viesť ku využitiu, utilizácii špecifických osobných zdrojov, i zdrojov v jeho sociálnom okolí. Hovorí ...

| ISZ Košice

by Dreesen, Heinrich ; Eberling, Wolfgang | 4 Apr 2014, 10:23 | zdroje   narativní přístup   SF   integrativní pokus   návody  


Upozornění na propasti: potřeba jednotícího překlenutí mezi psychoanalytickými a systemickými přístupy

Kontextem této práce je pokračující debata mezi systemikou a psychoanalýzou. Tato práce nabízí alternativní pohled na nedávný příspěvek Brodieho a Wrighta (2002), ve kterém se zaměřili na zdůraznění rozdílů mezi těmito terapeutickými směry. V této práci tvrdím, že vztah (mezi oběma směry) je mnohem více komplexní, než napovídá analýza Brodieho ...

| Wiley Online Library

by Donovan, Mary Ellen | 4 Apr 2014, 10:14 | integrativní pokus   kazuistika   psychoanalýza   kritická úvaha   teorie   konstrukcionismus  


Z izolace do komunity: Spolupráce s dětmi a rodinami v období krize

Níže předkládáme historii naší cesty k alternativním postupům. Nabízíme antropologické prizma, které nám pomohlo „zviditelnit“ některé neúmyslné účinky naší práce. Předkládáme k úvaze alternativní postupy, které, jak věříme, může uspokojit institucionální nároky na bezpečí, přičemž dbá na přání dětí a rodin. Na závěr předkládáme několik otázek ke zvážení pro terapeuty ...

| Dulwich Centre

by Decter, Philip ; Buckley, Elisabeth | 4 Apr 2014, 7:30 | narativní přístup   rodinná terapie   sociální práce   externalizace   integrativní pokus   násilí   krize   kazuistika  


Sebeuvědomění a systemická terapie

Teorie o duševním obsahu, o jazyku, o prostředí...atd. se za poslední čtvrt století velmi posunuly nejen do oblasti (rodinné) terapie, ale zároveň i do oblasti celé psychologie. Docházíme k závěrům, že samotná subjektivita, která se na konstrukci reality podílí, prochází také různým vývojem a přeměnou. S tím přímo souvisí i ...

by Carreras, Alberto | 2 Apr 2014, 12:56 | reflektování     integrativní pokus   sebevědomí   sebepoznání  


Jak rozumět Batesonovi a Maturanovi

Pokusy o pročištění pojmových základů rodinné terapie pomocí “epistemologie” přinesly vzrušení, nudu, podráždění a zmatek. Motivován přesvědčením, že aspoň zmatek je možné zmírnit, předkládá autor tuto stať jako studijního průvodce a tak trochu jako Rozetskou desku pro převod díla Gregory Batesona a Humberta Maturany. Článek ukazuje, že Maturanova práce je ...

KN22 | Wiley Online Library

by Dell, Paul F. ; Adamovský, Petr | 17 Mar 2014, 12:25 | 3 reviews | epistemologie   strukturní determinismus   biologie   ontologie   kritická úvaha   integrativní pokus