Písemná práce k obhajobě výcviku „Umění terapie“

Popíši stručně, co se v konzultacích odehrálo, jak jsem pracovala, co mne při tom napadalo, jak to probíhalo. Zpětné reflexe své práce popíši na závěr celého případu.

by Lauterbachová, Ludmila | 30 Apr 2014, 16:59 | kazuistika   soukromá praxe   zkušený klient   samota   sebedůvěra   externalizace   připojení  


Závěrečná práce k obhajobě psychoterapeutického výcviku

Získala jsem také náměty pro svoji další práci - snažit se více vytěžit ze změny (toho se někdy při konzultacích vzdávám a je to škoda), více pokračovat v doptávání ( „jak to ten klient dělá“), více „hned nerozumět“, více kutat.

by Pěničková, Jana | 29 Apr 2014, 7:50 | kazuistika   medikace   soukromá praxe   deprese   zkušený klient   sebedůvěra   domácí úkoly   reflektování   pátrání po zdrojích  


Závěrečná práce: kazuistiky

V průběhu jsem vnímala, že je Jana nastavená na změnu. Nepomáhá vnímat matku jako oběť, to přináší lítost, vinu a zbavuje Janu sil. Janino okolí vnímá její matku jako nemocnou, od které se má Jana oddělit, přesto k tomu ještě nedošlo. Zbývá vztek, je silný, může přinést změnu. Vztek je ...

by Brachová, Hana | 24 Mar 2014, 13:11 | přepis rozhovoru   sebepoznání   kazuistika   praxe k výcviku   mluvení a naslouchání