Kazuistika

Mými klienty jsou tedy rodiny, resp. většinou matky, které mají dítě se zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 4 až 6 let. Pracovníci střediska hledali někoho, kdo bude rodičům věnovat čas pro řešení jiných, než speciálně pedagogických a dalších poradenských problémů, např. když se rodiče dlouhodobě necítí dobře a ...

by Rothová, Eliška | 2 May 2014, 8:12 | kazuistika   zdravotní postižení   středisko rané péče   reflektování   bezpečí   otázka na zázrak