Závěrečná kasuistika

Na druhou stranu, pokud terapeut nereflektuje, že jakákoliv změna nastala spíše zásluhou šikovného klienta, může mít o svých schopnostech zkreslené představy, které tvrdě narazí v průběhu první konzultace s „nespolupracujícím” klientem. Tím nemyslím klienta, který nechce spolupracovat, ale klienta, který to neumí tak, jak bychom si často představovali.

by Volf, Petr | 19 Jul 2014, 11:44 | azylový dům   medikace   zdravotní postižení   pražský výtah   sebereflexe   problém   předpoklady   pátrání po zdrojích   kazuistika  


Cesta k samostatnosti - práca s klientkou Lesanou

Snažila som sa Lesanu pobádať otázkami k postupnému otváraniu jej príbehu, zároveň som dbala na to, aby sme sa príliš neponáhľali. Nedarilo sa mi to však vždy. Moje otázky smerovali k preskúmaniu klientkinho priania, čo by si potrebovala z našich stretnutí odniesť do života, ako to urobiť tak, aby sa ...

by Topol'ská, Alexandra | 3 May 2014, 15:41 | kazuistika   zdravotní postižení   soukromá praxe   zkušený klient   samostatnost   SF  


Kazuistika

Mými klienty jsou tedy rodiny, resp. většinou matky, které mají dítě se zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 4 až 6 let. Pracovníci střediska hledali někoho, kdo bude rodičům věnovat čas pro řešení jiných, než speciálně pedagogických a dalších poradenských problémů, např. když se rodiče dlouhodobě necítí dobře a ...

by Rothová, Eliška | 2 May 2014, 8:12 | kazuistika   zdravotní postižení   středisko rané péče   reflektování   bezpečí   otázka na zázrak  


Kazuistika

Bylo potřeba důkladně si vyjasnit kontext. Potřebovala jsem si být jistá, že já i klientka rozumíme nové situaci, že se budeme setkávat v nových rolích. Zejména jsem nás vyčlenila z instituce, v rámci které jsme se setkávaly. Klientce jsem vyjasnila, že by se měla cítit pohodlně a bezpečně a že ...

by Popelková, Šárka | 1 May 2014, 17:59 | kazuistika   domov mládeže   konflikt zájmů   zkušený klient   sebedůvěra   zdravotní postižení   metafory   předpoklady   samostatnost   rámování