Subject: svobodná vůle


Emoce a rodinný život: Perspektivy strukturního determinismu

Pohled na problematiku emocí z pozice strukturního determinismu a strukturního párování...Vyvrací představu o člověku jako nezávisle myslící bytosti. Ukazují, jak se člověk mění v závislosti na sociálním prostředí a kultuře, ve které se právě pohybuje.

by Efran, Jay Steven ; Blumberg, Marc J. | 4 Apr 2014, 11:18 | 1 review | rodinná terapie   emoce   kontext   jazyk   strukturní determinismus   svobodná vůle