Therapy as Social Construction

This series is designed to facilitate, across discipline and national boun­daries, an emergent dialogue within the social sciences which many believe presages a major shift in the western intellectual tradition.

by Gergen, Kenneth J. | 2 Feb 2022, 11:47 | sborník  


Old-Stream' Psychology Will Disappear With the Dinosaurs!: Kenneth Gergen in Conversation With Peter Mattes and Ernst Schraube

This conversation discusses the epistemology of social constructionism —theory, method, praxis—in relation with traditional psychology. The first part of the conversation deals with the places and forms of social constructionist thought and with the limits of the traditional positivistic epistemology of psychology. The next part of the conversation focuses on ...

| Quantitative Social Research

by Gergen, Kenneth J. ; Mattes, Peter ; Schrabe, Ernst | 5 Aug 2017, 9:47 | konstrukcionismus  


When Relationships Generate Realities:: Therapeutic Communication Reconsidered

Effective therapy often seems magical. A life shattering problem is described in the quiet recesses of a chamber far removed from the site of turmoil. Questions and answers, stories good and bad, emotional outbursts, a little silence and perhaps some tears - all may be present. And then, almost ...

KN73 | When Relationships Generate Realities
PŘEKLAD

by Gergen, Kenneth J. | 14 Jul 2015, 9:01 | změna   magie   předpoklady   komunikace   historie  


Ghost in the therapy machine

An interview with Kenneth Gergen

by Gergen, Kenneth J. | 11 Sep 2014, 13:19


Organizace v kontextu: od rozdělení k synchronicitě

Tradičně rozlišujeme mezi organizací a světem tam venku – mezi vnitřním a vnějším. „My jsme Penn State !“ bylo po desítky let sjednocující zvolání univerzity. Tato slova prohlašují, že členové Penn State vytváří hranici okolo univerzity, která rozděluje ty, kteří jsou uvnitř a ty, kteří jsou vně. Pro některé účely ...

by Anderson, Harlene ; Gergen, Kenneth J. | 9 Sep 2014, 9:30


Směrem k oceňujícímu organizování

Tato kniha je koncipována tak, aby poskytla čtenářům inspiraci a zdroje pro rozvíjení Oceňující organizace, té organizace, která maximálně vyhovuje podmínkám, jenž se vynořily ve 21.st. V tomto světě, kde se dějí překotné a spletité změny, věříme, že starý hierarchicky organizovaný model kontroly a příkazů přestal být efektivní. Proces oceňujícího ...

by Anderson, Harlene ; Gergen, Kenneth J. | 9 Sep 2014, 9:12


Psychologie v době postmoderny

Ona tři témata moderny – zdůraznění individuálního myšlení, předpoklad racionálně pochopitelného světa a jazyk jako výrazový prostředek vnitřních procesů – jsou hlavními pilíři psychologie jako vědy prvního půlstoletí její existence. Zastavme se zde na chvíli a přezkoumejme naši reakci na tuto historii, jak jsme ji zobrazili. Možná stejně jako já ...

by Gergen, Kenneth J. | 8 Apr 2014, 14:47 | psychlogie   historie   moderna   postmoderna   konstrukcionismus   institucionální diskurz   jazyk  


Když vztahy vytvářejí realitu: Revize terapeutické komunikace

Efektivní terapie často vypadá jako magie. Životem otřásající problém je popisován v tichém zákoutí pokoje daleko od místa otřesu. Otázky a odpovědi, dobré i špatné příběhy, emocionální výlevy, chvíle ticha a snad i slzy – to všechno může nastat. A pak, téměř zázračnou intervencí, se stane změna. Problém je transformován, ...

KN73

by Gergen, Kenneth J. ; Nepustil, Pavel | 8 Apr 2014, 14:16 | změna   magie   předpoklady   komunikace   historie