Sokalova aféra

Takzvaná Sokalova aféra začala žertem, který si Alan Sokal, profesor fyziky na New York University, udělal svým parodickým pseudofilozofickým článkem z redakce a čtenářů časopisu Social Text se zaměřením na kulturální studia.

| Wikipedie

28 Jul 2017, 11:11 | kritika   postmoderna  


Why does psychotherapy need postmodernism?

The author presents the elements of the postmodern perspective present in contemporary psychotherapy. Moreover, he indicates the usefulness of some therapeutic techniques, mirroring the tendencies represent- ative of postmodernism. The social constructionist perspective and its usefulness in family therapy will also be described alongside the advantages and dangers of applying ...

by Barbar, Bogan de | 21 Jan 2017, 11:30 | postmoderna   konstrukcionismus  


Karl Tomm: His Changing Views on Family Therapy Over 35 Years

Don Collins recently had the opportunity and pleasure to interview Karl Tomm about the evolution of his thinking and practice over the span of his career.

| Sage Publication
PŘEKLAD

by Collins, Don | 21 Feb 2015, 15:03 | rodinná terapie   historie   postmoderna   interview  


Rodinná terapie za hranicí postmodernismu

Etika je pro systemickou terapii pochopitelně důležitý předmět, stejně jako pro terapii obecně, avšak v literatuře se jí zřejmě nedostává ani zdaleka tolik pozornosti, kolik by zasloužila. Tento článek se zabývá historickým kontextem marginalizace etického diskurzu a říká, že současný vliv postmoderního a hermeneutického myšlení tuto tendenci dále posiluje.

by Donovan, Mary ; Kianičková, Zuzana | 6 Jan 2015, 16:45 | etika   postmoderna  


Subject: postmoderna


Krize newtonovsko-karteziánské vědy

Hypotézu krize newtonovsko-karteziánské vědy/světonázoru lze zkoumat z několika úhlů. Tato esej předkládá jednak její konfrontaci s konkurenčními světonázory, dále prověřuje její vývoj jakožto paradigmatu a nakonec se zamýšlí nad tím, zda sám newtonovsko-karteziánský světonázor není svými praktickými dopady odpovědný za současné krizové jevy. Její první část tedy obsahuje charakteristiku newtonovsko-karteziánského ...

by Šmejkal, Václav | 6 May 2014, 14:45 | paradigma   světonázor   obraz světa   moderna   postmoderna  


Systemický přístup v supervizi

Supervize je v posledních letech dramaticky se rozvíjejícím oborem. Čerpá z velkého množství zdrojů a psychoterapeutické modely jsou jedním z nich. Je významné zabývat se tím, jak mohou teoretická východiska supervizora zabarvovat a ovlivňovat průběh supervize. Tato práce se zaměřuje na moţné vyuţití systemického přístupu v supervizi, neboť je v ...

by Pluhaříková Pomajzlová, Jana | 6 May 2014, 9:27 | systemický přístup   postmoderna   konstruktivismus   sociální konstruktivismus   supervize   kvalitativní výzkum  


Končí historie postmodernismem?: Průřez až k ultramoderní rodinné terapii

Ačkoliv konec historie byl již mnohokrát deklarován, lidské myšlení pokračuje, neustále se obrozuje a v každé své etapě slučuje důležité prvky toho, co bylo předtím. V tomto smyslu ani rodinná terapie všeobecně, ani její konkrétnější postmoderní orientace nevedly k radikálnímu skoncování s minulostí. Ani nelze tvrdit, že bylo dosaženo uspokojivého ...

by Linares, Juan Luis | 23 Apr 2014, 7:35 | 1 review | historie   postmoderna   psychopatologie   rodinná terapie  


Psychologie v době postmoderny

Ona tři témata moderny – zdůraznění individuálního myšlení, předpoklad racionálně pochopitelného světa a jazyk jako výrazový prostředek vnitřních procesů – jsou hlavními pilíři psychologie jako vědy prvního půlstoletí její existence. Zastavme se zde na chvíli a přezkoumejme naši reakci na tuto historii, jak jsme ji zobrazili. Možná stejně jako já ...

by Gergen, Kenneth J. | 8 Apr 2014, 14:47 | psychlogie   historie   moderna   postmoderna   konstrukcionismus   institucionální diskurz   jazyk