Social Construction and Relationism: A Conversation with Kenneth Gergen

Kenneth Gergen is one of the most widely known contributors to social constructionist thought in the world today. Since the publication of his paper “Social Psychology as History” he has become a central player in what is known as the Social Psychology Crisis.

by Aceros, Juan C | 15 Nov 2017, 14:55 | konstrukcionismus  


Old-Stream' Psychology Will Disappear With the Dinosaurs!: Kenneth Gergen in Conversation With Peter Mattes and Ernst Schraube

This conversation discusses the epistemology of social constructionism —theory, method, praxis—in relation with traditional psychology. The first part of the conversation deals with the places and forms of social constructionist thought and with the limits of the traditional positivistic epistemology of psychology. The next part of the conversation focuses on ...

| Quantitative Social Research

by Gergen, Kenneth J. ; Mattes, Peter ; Schrabe, Ernst | 5 Aug 2017, 9:47 | konstrukcionismus  


Why does psychotherapy need postmodernism?

The author presents the elements of the postmodern perspective present in contemporary psychotherapy. Moreover, he indicates the usefulness of some therapeutic techniques, mirroring the tendencies represent- ative of postmodernism. The social constructionist perspective and its usefulness in family therapy will also be described alongside the advantages and dangers of applying ...

by Barbar, Bogan de | 21 Jan 2017, 11:30 | postmoderna   konstrukcionismus  


Mind the gap: the need for a generic bridge between psychoanalytic and systemic approaches

The context for this paper is the ongoing systemic/psychoanalytic debate. It offers an alternative perspective to the recent contribution by Brodie and Wright (2002), in which they are concerned to underscore difference between the two therapeutic approaches. Here it is argued that the relationship is a great deal more complex ...

| Wiley Online Library
PŘEKLAD

by Donovan, Mary Ellen | 14 Jul 2015, 8:45 | integrativní pokus   kazuistika   psychoanalýza   kritická úvaha   teorie   konstrukcionismus  


Teorie sociálního konstruktivizmu a model Satirové: směřování k syntéze

Tento článek syntetizuje teorii sociálního konstruktivizmu a přístup Satirové ve vztahu k rodinné terapii a to v termínech terapie jako procesu spoluvytvářejícího realitu, užitím jazyka a příběhu a role terapeuta jako účastníka-facilitátora. Sociální konstruktivizmus zaznamenal obrovský vliv v uvedení ideologické změny v rodinné terapii. Model Satirové je přesvědčivým přístupem v ...

KN58 | Taylor Francis Online

by Cheng, Maria | 22 Apr 2014, 12:32 | integrativní pokus   konstrukcionismus   historie   spolupráce  


Psychologie v době postmoderny

Ona tři témata moderny – zdůraznění individuálního myšlení, předpoklad racionálně pochopitelného světa a jazyk jako výrazový prostředek vnitřních procesů – jsou hlavními pilíři psychologie jako vědy prvního půlstoletí její existence. Zastavme se zde na chvíli a přezkoumejme naši reakci na tuto historii, jak jsme ji zobrazili. Možná stejně jako já ...

by Gergen, Kenneth J. | 8 Apr 2014, 14:47 | psychlogie   historie   moderna   postmoderna   konstrukcionismus   institucionální diskurz   jazyk  


Znovuzískanie svojho hlasu – naratívna pomoc pre ženy, ktoré boli zneužívané

Metaforu “hlasu” môžeme vystopovať v prelomovej knihe Carol Gilliganovej (1993) Iným hlasom. Jej dielo popisuje, ako boli perspektívy a pohľady ženy vynechané z výskumu vývoja. Keďže psychologické normy boli založené na mužskom vývoji, ženy boli často vynechané v porovnaní. Spolu s postmodernistickými vplyvmi položilo jej dielo základ pre využitie hlasu ...

| Psychológia

by Gehart, Diane R. ; Morales, Daniel L. ; Bražinová, A. | 8 Apr 2014, 14:04 | zneužívání   narativní přístup   konstrukcionismus   metafory  


Konstrukce identity „já“ v rodině

Tento článek předkládá úvahu o vývoji osobní identity [identity „já“] u dítěte. Za tím účelem budeme studovat vývoj autobiografie, tedy způsobu, jímž se dítě učí vyprávět, kým je. Autobiografická vyprávění se objevují ve vývoji již časně, a to v základní lingvistické podobě. Utvářejí se zvláště tehdy, když dítě prožije nějakou ...

by Favez, Nicolas ; Frascarolo, France | 8 Apr 2014, 12:58 | identita   autobiografie   konstrukcionismus    


Upozornění na propasti: potřeba jednotícího překlenutí mezi psychoanalytickými a systemickými přístupy

Kontextem této práce je pokračující debata mezi systemikou a psychoanalýzou. Tato práce nabízí alternativní pohled na nedávný příspěvek Brodieho a Wrighta (2002), ve kterém se zaměřili na zdůraznění rozdílů mezi těmito terapeutickými směry. V této práci tvrdím, že vztah (mezi oběma směry) je mnohem více komplexní, než napovídá analýza Brodieho ...

| Wiley Online Library

by Donovan, Mary Ellen | 4 Apr 2014, 10:14 | integrativní pokus   kazuistika   psychoanalýza   kritická úvaha   teorie   konstrukcionismus