Thomas

Thomas navštěvoval poradkyni Cheryl pět měsíců. S konzultacemi souhlasil na základě podmínky, jež byla součástí smlouvy s ubytovací službou. Tato služba mu pomohla odejít z ulice, ale musel dát souhlas s poradenstvím. Thomas neměl o setkání s poradcem zájem, ale smířil se s tím, neboť si byl vědom faktu, že ...

by White, Michael | 16 Apr 2015, 9:41 | přepis rozhovoru   kazuistika  


Poziční mapy: Čtyři kategorie dotazování

Hlavní předmět této kapitoly je použití v externalizujícího rozhovoru, aby vysvětlil s jakými problémy lidé vyhledají terapii. Nicméně externalizující rozhovor může být také použit všestranně v korigování a rekonstruování toho, co lidé často nazývají „síly“ a „zdroje“.

by White, Michael | 16 Apr 2015, 9:28 | kazuistika   zdroje   přepis rozhovoru   pátraní po zdrojích  


Konverzace vedoucí k unikátním výsledkům

Přestože je život bohatý na prožité zážitky, dáváme mnohým z těchto zážitků jen málo pozornosti. Prvky těchto prožitých zážitků, které jsou považovány za důležité se stanou součástí našeho vědomí a našeho životního příběhu (jen velmi malé množství zážitků je vybráno). Obrovnské množství zážitků z každodenního života jen blikne na obrazovce ...

by White, Michael | 16 Apr 2015, 9:21 | přepis rozhovoru   výjimky  


Reautorizační konverzace

Když lidé konzultují s terapeutem,vyprávějí příběhy, hovoří o historii svých problémů, nesnázích nebo dilematech, které je přivádějí do terapie a vyhodnocují, co stálo za jejich rozhodnutím vyhledat pomoc. Když toto dělají, propojují jednotlivé události svého života do posloupností, které rozvíjejí v průběhu času dle tématu nebo zápletky. V těchto tématech ...

by White, Michael ; Krupíková, Jitka ; Šafrová, Kateřina | 16 Apr 2015, 9:13 | výjimky   přepis rozhovoru  


Externalizování problému

„Externalizování je takový přístup k terapii, který podněcuje klienty k tomu, aby zpředmětnili a občas personifikovali problémy, které je trápí. V tomto procesu se problém stává oddělenou entitou, a tudíž vnější vůči osobě nebo vztahu, který byl popsán jako problémový. Tyto problémy, které jsou považovány za inherentní (vnitřní, vrozené), stejně ...

by White, Michael | 16 Apr 2015, 9:04 | externalizace  


Jeffrey

A opravdu, za chvíli jsme všichni seděli v mé pracovně – Beth a Andrew na židli a Jeffrey na houpacím koni, kterému přibyly nohy navíc a který se zjevně stal krátkozrakým, protože vrážel do všeho, co mohl. Připadalo mi to zvláštní, ale soustředil jsem se na Andrewa a Beth, abych ...

by White, Michael ; Kunešová, Alice | 16 Apr 2015, 8:49 | kazuistika   AHDH   přepis rozhovoru  


Děti, trauma a rozvíjení podřízené (alternativní) dějové linie příběhu

V tomto článku vyzdvihuje Michael White důležitost rozvíjení podřízených dějových linií příběhu v rozhovorech s dětmi, které byly vystaveny traumatické zkušenosti. Jejich rozvíjení poskytuje dětem bezpečný prostor pro vyjádření jejich identity, díky němuž mohou začít vyjadřovat traumatickou zkušenost. Tímto způsobem je možné, aby si děti vytvořily jistou míru odolnosti před ...

by White, Michael ; Soldán, Jan ; Burianová, Martina | 21 Jul 2014, 10:47 | narativni přístup  


Jedinečné momenty

Rozpoznání jedinečných momentů, které nepotvrzují původní příběh člověka zahlceného problémem (unique outcomes), a konstrukce a vykonávání nového významu skrze tyto momenty – to vše pomáhá lidem objevit jejich vlastní odolnost vůči účinkům či potřebám problému. Pokud tedy bereme v úvahu vztah závislosti mezi problémem a jeho účinky, platí, že když ...

by White, Michael | 16 May 2014, 17:27


Terapie jako dekonstrukce

V tomto článku mi nejde o dekonstrukci vědění a praktických postupů etablovaných terapeutických modelů nebo ”hnutí”. Spíše bych se chtěl zamyslet nad určitými terapeutickými praktikami ve vztahovém rámci, který vyplývá z pojmu dekonstrukce. Protože ve své profesionální práci dávám přednost tomu, co se děje v terapeutickém kontextu, představím na začátku ...

by White, Michael ; Strnad, Vratislav | 12 May 2014, 8:58 | kazuistika   dekonstrukce  


Příběh, vědění a moc

V této kapitole jsem podal přehled posledních událostí ve vývoji sociální teorie, které mě (M.W.) a Davida velice zaujaly, a některých důsledků, které podle nás mají tyto myšlenky v terapii. Čtenáři možná znají debatu o moci, která proběhla v nedávných letech na stránkách literatury o rodinné terapii. Dovolte mi, abych ...

by White, Michael ; Epston, David ; Peclová, Kateřina | 12 May 2014, 8:48