Subject: ontologie


Rozlišení pozorovatele: Pokus o interpretaci Maturany

„Jazykování“, jak občas Maturana vysvětluje, slouží mimo jiné k orientaci. Tím myslí zaměření pozornosti a v důsledku toho i individuálních zkušeností ostatních, což je způsob podpory rozvoje „domén shody“, které střídavě jsou nezbytnou podmínkou rozvoje jazyka. – Třebaže tento výrok (můžete i říci „jazykování“), kterým jsem tady začal, je přinejlepším ...

| Distinguishing the Observer

by Glasersfeld, Ernst von | 9 Apr 2014, 11:55 | informační uzavřenost   autopoiesa   cirkularita   ontologie   koherence   biologie  


Jak rozumět Batesonovi a Maturanovi

Pokusy o pročištění pojmových základů rodinné terapie pomocí “epistemologie” přinesly vzrušení, nudu, podráždění a zmatek. Motivován přesvědčením, že aspoň zmatek je možné zmírnit, předkládá autor tuto stať jako studijního průvodce a tak trochu jako Rozetskou desku pro převod díla Gregory Batesona a Humberta Maturany. Článek ukazuje, že Maturanova práce je ...

KN22 | Wiley Online Library

by Dell, Paul F. ; Adamovský, Petr | 17 Mar 2014, 12:25 | 3 reviews | epistemologie   strukturní determinismus   biologie   ontologie   kritická úvaha   integrativní pokus