Písemná práce ­ komentovaná kasuistika

Cítila jsem, že v tomto kontextu spolupráce budu muset velmi pečovat o svoji pozici v rozhovoru. Navíc v situaci, kdy mi bude upřeno jedno z kritérií, které mi do této doby připadalo jako nezbytné pro vytvoření pocitu bezpečí, a to práce v mém pracovním prostředí. Pokud jsem se v rozhovoru ...

by Votavová, Radka | 3 May 2014, 18:35 | kazuistika   mateřské centrum   rodinné vztahy   otevírání terapie  


Dovolit si nebrat odpovědnost za druhého

Jedná se tedy spíše o zpětnou reflexi toho, kam se terapie ubírala a jaké jsem měla záměry. Stejně tak je těžké vytipovat „zlomové“ body, které klienta posouvají dál. Mnohdy totiž podle mého názoru hrají velkou roli věci, které jsou některou částí sezení vyprovokovány, nastartovány, ale které klient vykoná nebo vymyslí ...

by Novotná, Nora | 1 May 2014, 13:11 | kazuistika   sebereflexe   nestátní zdravotnické zařízení   výjimky   sebereflexe   otevírání terapie   zodpovědnost   oceňování   předpoklady   pražský výtah   domácí úkoly  


Subject: otevírání terapie

Tak jako hudebník před vystoupením i terapeut musí vyladit svůj nástroj. Protože on sám je nástrojem, musí vyladit sebe. Nenaladěnost kazí muziku. Je tedy dobré definovat se jako psychoterapeut, srovnat si náladu a soustředěnost, připomenout si kontext setkání apod. Je dobré si k tomu vytvořit rituál..