Závěrečná kasuistická práce

Další těžkostí, se kterou jsme se potýkaly (a myslím, že stále trochu potýkáme), bylo to, že v řeči Dany zaznívaly pochybnosti o ní samé, často zpochybnila, znevážila to, co právě řekla, opravovala se a přidávala hned další možný pohled apod. Připadalo mi, že je pro Danu vůbec těžké vyjádřit se ...

by Pomajzlová, Jana | 12 May 2014, 18:24 | soukromá praxe   domácí úkoly   reflektování   mluvení a naslouchání   mnohomluvný klient   kazuistika  


Komentovaná kazuistika

Postupem času jsem začala postrádat kontinuitu naší společné práce. Chtěla jsem se tomu věnovat, aby mi to dávalo nějaký smysl. Kontinuitu jsem objevila ve stále se opakujícím kontextu, vlastně aranžmá jednotlivých sezení se sobě velmi podobalo. Nervozita, nespokojenost a spěch pak přecházely do uvolnění a uklidnění klientky a vlastně i ...

by Zvolská, Petra | 4 May 2014, 10:53 | přepis rozhovoru   závislost   opiáty   kazuistika   oddělení pro léčbu závislostí   substituční léčba   domácí úkoly   doprovázení   formulování zakázky   stěžovatel  


Závěrečná práce

Klientka chtěla hledat jiné možnosti řešení svého problému, než bylo užívání léků. Klientka přišla s problémem, který sice nebyl pro ni životně důležitý, ale bylo nutné ho velmi rychle vyřešit. Měla před sebou situaci, které se obávala a na jejíž zvládnutí měla velmi krátký časový úsek. Věděla, že situaci, kterou ...

by Wyzula, Martin | 3 May 2014, 19:18 | kazuistika   psychiatrická ambulance   soukromá praxe   medikace   andersenovské otázky   domácí úkoly  


Párová terapie s manželi P.

Myslím, že jsem se snažila z mého pohledu soustředit na to nejpodstatnější, jít efektivně za cíli, které si manželé stanovili, nerozmělňovat naši práci ve zbytečných odbočkách... Zároveň uvažuji, že možná díky tomu nevyplula na povrch důležitější témata, jakási „meta-témata“, na kterých by bylo třeba užitečnější pracovat.

by Švejdíková, Karla | 3 May 2014, 14:42 | kazuistika   partnerské vztahy   psychoterapeutické centrum   panická porucha   doprovázení   přepis rozhovoru   oceňování   SF   domácí úkoly   sebereflexe   zneužívání   párová terapie  


Vše důležité už umím

Když jsem se ptal pana Milana, zaměřil jsem se na jeho výraz tváře. Snažil jsem se co nejlépe formulovat cíl společného setkávání. Nejdříve jsem mu položil otázku, co by mělo být cílem, ke kterému bychom měli společně směřovat. Když jsem viděl v jeho tváři bezradnost, zeptal jsem se jinak a ...

by Slabý, Martin | 3 May 2014, 12:33 | kazuistika   psychiatrická léčebna   SF   škálování   domácí úkoly   otázka na zázrak   selhání  


Závěrečná práce

Zpětně si uvědomuji, že by bylo vhodnější definovat jednotlivé dílčí objednávky v pozitivním smyslu, tedy např. namísto: nebude se bát žádat o práci by bylo vhodnější uvést: bude umět žádat o práci. Rozhoduji se, že se k redefinici těchto dílčích objednávek mohu později vrátit při formulaci zakázky. Ve své další ...

by Šafrová, Kateřina | 2 May 2014, 12:47 | přepis rozhovoru   kazuistika   centrum sociální rehabilitace   deprese   formulování zakázky   konflikt zájmů   cirkulární dotazování   sebevědomí   výjimky   partnerské vztahy   domácí úkoly  


Ta strašná samota

V průběhu externalizování vychází najevo, že by se Eva mohla se svou samotou domlouvat, např. na čase, kdy samota přijde. Pro Evu je důležité, aby to bylo jen tehdy, pokud se Eva rozhodne, že chce být sama, a že si chce samotu užít. Tento moment v terapii vnímám jako zásadní ...

by Olenič, Ivan | 1 May 2014, 15:07 | přepis rozhovoru   kazuistika   samota   soukromá praxe   externalizace   domácí úkoly  


Dovolit si nebrat odpovědnost za druhého

Jedná se tedy spíše o zpětnou reflexi toho, kam se terapie ubírala a jaké jsem měla záměry. Stejně tak je těžké vytipovat „zlomové“ body, které klienta posouvají dál. Mnohdy totiž podle mého názoru hrají velkou roli věci, které jsou některou částí sezení vyprovokovány, nastartovány, ale které klient vykoná nebo vymyslí ...

by Novotná, Nora | 1 May 2014, 13:11 | kazuistika   sebereflexe   nestátní zdravotnické zařízení   výjimky   sebereflexe   otevírání terapie   zodpovědnost   oceňování   předpoklady   pražský výtah   domácí úkoly  


Klient Petr: krátká terapie orientovaná na řešení

Při hodnocení prostoru terapie si uvědomuji, že jsem často byla ovlivněna svojí vlastní osobní zkušeností a také prožíváním problémové situace klientem. Některé jeho zážitky byly tak silné, že sezení byla pro něj uvolněním z napětí a prostorem pro získání nadhledu. V těchto okamžicích jsem se velmi snažila, abych nesklouzla k ...

by Marušáková, Lenka | 1 May 2014, 8:04 | sebereflexe   kazuistika   soukromá praxe   partnerské vztahy   SF   výjimky   domácí úkoly   výchova dětí  


Kasuistika

Zkušenosti mě naučily, jak důležité je ošetření a vyjasňování kontextu terapie pro vývoj a zrání terapeutického vztahu. Proto mi k vyjasňování kontextu také napomáhá dopis klientovi, který zasílám, pokud je to možné, ještě před prvním sezením.

by Konicarová, Jana | 30 Apr 2014, 10:13 | přepis rozhovoru   sebereflexe   kazuistika   partnerské vztahy   medikace   zkušený klient   formulování zakázky   supervize   otázka na zákrak   domácí úkoly