Narativní přístup

V rámci ISZ je tedy zastávána konstruktivistická odnož narativního přístupu k terapii. Jeho hlavními představiteli jsou Michael White, australský rodinný terapeut a David Epston, novozélandský terapeut. Vycházeli ze základní teze Batesona – protože nemůžeme proniknout k objektivní realitě, všechno naše vědění je akt interpretace. Narativní terapie byla O ́Hanlonem ...

by Novotná, Nora | 6 May 2014, 9:22 | narativní přístup  


Hamburská škola Kurta Ludewiga, 10 + 1, koncept člena

Hamburská škola v čele s Kurtem Ludewigem je zdánlivě odlišná od výše uvedeného přístupu zaměřeného na řešení. Má však mnohá východiska terapeutického působení podobná. Hamburská škola ovlivnila vývoj systemického myšlení ISZ nejznatelněji. Právě Ludewig stál u zrodu pražského systemického institutu ISZ. Poté však došlo ke změnám a rozrůznění obou škol, ...

by Novotná, Nora | 6 May 2014, 9:15


Stopařův průvodce (nejen) pro začátečníky v systemice aneb Nepropadejte panice!

Nadešla chvíle, kdy se cítíte být připraveni vstoupit do praxe systemické terapie? Začali jste s terapeutickou prací a cítíte nejistotu nebo pochyby? Pochybujete, zda Vaše konání má smysl? Následující řádky jsou tu pro Vás. Jsou proloženy citáty od Vašich kolegů, terapeutů, kteří se potýkali a potýkají s podobnými záležitostmi jako ...

by Novotná, Nora | 6 May 2014, 9:11


Systemická psychoterapie v teorii a praxi aneb stávání se psychoterapeutem

Práce se věnuje procesu stávání se terapeutem v systemickém kontextu. Vymezuje filosofické i psychoterapeutické kořeny systemického pojetí. Zdrazňuje návaznost na postmoderní myšlenkový proud, zejména pak poststrukturalismus, radikální a sociální konstruktivismus a moderní biologickou gnoseologii. Učení pražské systemické školy ISZ (Institutu pro systemickou zkušenost) pak postihuje z hlediska hlavních témat. Zdrazňuje ...

KN81 | Systemická psychoterapie v teorii a praxi aneb stávání se psychoterapeutem

by Novotná, Nora | 1 May 2014, 13:36 | supervize  


Dovolit si nebrat odpovědnost za druhého

Jedná se tedy spíše o zpětnou reflexi toho, kam se terapie ubírala a jaké jsem měla záměry. Stejně tak je těžké vytipovat „zlomové“ body, které klienta posouvají dál. Mnohdy totiž podle mého názoru hrají velkou roli věci, které jsou některou částí sezení vyprovokovány, nastartovány, ale které klient vykoná nebo vymyslí ...

by Novotná, Nora | 1 May 2014, 13:11 | kazuistika   sebereflexe   nestátní zdravotnické zařízení   výjimky   sebereflexe   otevírání terapie   zodpovědnost   oceňování   předpoklady   pražský výtah   domácí úkoly  


Author: Novotná, Nora