Závěrečná práce

Při tomto setkání nebyla řešena žádná objednávka, kromě terapeutovy. Opět přišly na řadu stesky na podmínky života ve vězení, což mě vedlo k zadání otázky, zda má pobyt ve VT také nějaká pozitiva. Otázku v danou chvíli K. vyhodnotil zřejmě jako nesmyslnou a neuměl na ni odpovědět. Což se podařilo ...

by Vostřelová, Stanislava | 3 May 2014, 18:15 | kazuistika   předsudky   formulování zakázky   vnímání   hněv   vězení  


Postpenitenciární perspektiva systemické psychoterapie

V rámci této práce bych rád představil svou systemickou práci s klientem, krátce po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Bude zde tedy hovořeno o systemickém vedení psychoterapeutických konzultací v rámci postpenitenciární péče.

by Novák, Petr | 1 May 2014, 12:01 | kazuistika   trestná činnost   vina   vězení   oceňování   sebedůvěra   adaptace  


Závěrečná práce

V průběhu této práce jsem se pokusil doložit, jak se může vyvíjet vztah otce a syna a to i za podmínek, že nejsou spolu v přímém kontaktu. Z pohledu narativního přístupu to lze nazvat hledáním alternativního příběhu, kde si klient nalézá nové spojení v jeho popsaných událostech. Zde si nejde ...

by Kilian, Zdeněk | 30 Apr 2014, 7:25 | kazuistika   vězení   závislost   léčba závislostí   drogy   formulování zakázky  


Väzenie zo systemického pohľadu

Text má nesmírnou hodnotu srovnávací praktické zkušenosti na téma “jak vstupovat do svébytného, uzavřeného sociálního kontextu“: „Jako vyučení a nadšení systemici se pokoušíme akceptovat rozpory a odrážet je, nestavět se jednostranně na jednu stranu, ale upravovat, vyvažovat a komunikovat ji v celém systému...“

KN110

by Gratz, Wolfgang ; Lomnická, Marta | 9 Apr 2014, 13:26 | vězení   institucionální diskurz   podrobení   vzdělávání   sociální práce   oblasti aplikace  


Závěrečná práce

Nikdy mě nepřestanou fascinovat mechanismy, které přispívají ke změnám, úzdravám, pokrokům. Jsou to děje, na které stojí za to si posvítit, pátrat po nich, ale někdy je jen přijmout, pokud splní přání klienta.

by Gärtnerová, Emilie | 26 Mar 2014, 8:03 | sebereflexe   vězení   výherní automaty   závislost   kazuistika