Kasuistika

Ve světle svých uspěchaných jiných případů, kdy jsem velmi brzy začal externalizovat „nepravé“ označení problému, jsem se snažil držet krok s klientkou, chtěl jsem jí poskytnout dostatečný prostor k tomu, aby sdělila, co považuje za důležité, o vyslovených sdělení mohla nahlas přemýšlet a tak měla prostor k většímu porozumění, co ...

by Basler, Jaromír | 24 Jun 2014, 8:58 | kazuistika   externalizace   týrání   vina   mluvení a naslouchání  


Kazuistika k závěrečné obhajobě výcviku v systemické terapii

Práce se odehrávala v kontextu oddělení ochranných léčeb s pacientem, který sem přišel dobrovolně poté, co vyšel najevo jeho trestný čin pohlavního zneužívání. Komplikovanost kontextu zprvu nedovolovala terapii, ta byla možná až po nějakém čase provázení, ve kterém docházelo k vyjasňování možné terapeutické spolupráce. V rámci terapie se pak podařilo ...

by Šimeček, Michal | 2 May 2014, 14:02 | přepis rozhovoru   hebefílie   kazuistika   trestní řízení   oddělení ochranných léčeb   SF   formulování zakázky   externalizace   vina   doprovázení  


Zázrak terapie

V druhé konzultaci klientka popisuje, že to, aby mohla být nad věcí, již nemá podobu zasunutého šuplete, ale užívá metaforu balónku na niti, který má přivázaný na ruce. Mluví o tom, že si svůj problém nechce nechat u sebe zasunutý, ale chce ho dostat od sebe pryč. Klientka odchází s ...

by Pavlíčková, Magdalena | 1 May 2014, 17:02 | přepis rozhovoru   kazuistika   sociálně psychologické centrum   metafory   škálování   sebedůvěra   vina   partnerské vztahy   rámování  


Postpenitenciární perspektiva systemické psychoterapie

V rámci této práce bych rád představil svou systemickou práci s klientem, krátce po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Bude zde tedy hovořeno o systemickém vedení psychoterapeutických konzultací v rámci postpenitenciární péče.

by Novák, Petr | 1 May 2014, 12:01 | kazuistika   trestná činnost   vina   vězení   oceňování   sebedůvěra   adaptace  


Závěrečná práce

Ve hře bylo několik objednávek, které klientka uváděla: „vyrovnávání se s faktem nemoci; moci volně hovořit o tom, co ji zasahuje a co je v ní oslabené; naučit se vyplavovat své emoce konstruktivním způsobem; vnímat sebe a svůj život naplno a neutíkat od něj; zvládat lépe svůj život, něž tomu ...

by Kovář, Vratislav | 30 Apr 2014, 11:38 | nemoc   kazuistika   soukromá praxe   předpoklady   sebedestrukce   vina   přepis rozhovoru  


Dotknout se strachu

Prostě snaha být respektující a zvědavá – uvědomila jsem si, že když se ke klientovi chovám jako ke kompetentnímu člověku, který spoustu věcí zvládá, že i on se k sobě tak začne chovat a hlavně tak i o sobě uvažovat.

by Jiroušková, Oxana | 29 Apr 2014, 14:02 | vina   kazuistika   úřad práce   mnohomluvný klient   partnerské vztahy   domácí násilí   supervize