Family Preservation: A Brief Therapy Workbook

This manual is designed to ease your pain a little, to increase your excitement about your work, and to help you grow through your discovery of the amazing human spirit, in both yourself and the client.

| PŘEKLAD

by Berg, Insoo Kim | 3 Jun 2017, 7:23 | problémové rodiny   rodinná psychoterapie   sanace rodiny   sociální péče   sociální práce   výjimky  


Sociální práce a systemika: závěrečná zpráva ze sociologického šetření

Analýzu uplatnění systemického přístupu v sociální práci v ČR ještě nikdo neprovedl. Tento sociologický výzkum tedy nemá na co navazovat, je v podstatě prvním systematickým pokusem v tomto směru.

by Šimková, Lenka ; Mašindová, Lenka | 29 Jan 2015, 17:15 | výzkum   sociální práce  


Pečovatelská služba a individuální plánování; 1. vydání

Kniha má ambice být Vám nápomocna na Vaší cestě naplňování standardů kvality poskytovaných služeb, a to standardů týkajících se individuálního plánování. Nabízí Vám neotřelý pohled na tuto problematiku. Opírám se především o své dlouholeté zkušenosti z práce se seniory v pečovatelských službách a z tvorby standardů, o svou lektorskou činnost zaměřenou na individuální ...

by Hauke, Marcela | 14 Jan 2015, 7:54 | standardy   individuální plánování   pečovatelská služba   sociální práce   individuální plánování   pečovatelská služba  


Systemický přístup v supervizi

Supervize je v posledních letech dramaticky se rozvíjejícím oborem. Čerpá z velkého množství zdrojů a psychoterapeutické modely jsou jedním z nich. Je významné zabývat se tím, jak mohou teoretická východiska supervizora zabarvovat a ovlivňovat průběh supervize. Tato práce se zaměřuje na moţné vyuţití systemického přístupu v supervizi, neboť je v ...

by Pluhaříková Pomajzlová, Jana | 6 May 2014, 9:27 | systemický přístup   postmoderna   konstruktivismus   sociální konstruktivismus   supervize   kvalitativní výzkum  


Závěrečná práce

Zpětně si uvědomuji, že by bylo vhodnější definovat jednotlivé dílčí objednávky v pozitivním smyslu, tedy např. namísto: nebude se bát žádat o práci by bylo vhodnější uvést: bude umět žádat o práci. Rozhoduji se, že se k redefinici těchto dílčích objednávek mohu později vrátit při formulaci zakázky. Ve své další ...

by Šafrová, Kateřina | 2 May 2014, 12:47 | přepis rozhovoru   kazuistika   centrum sociální rehabilitace   deprese   formulování zakázky   konflikt zájmů   cirkulární dotazování   sebevědomí   výjimky   partnerské vztahy   domácí úkoly  


Závěrečná práce

Tato závěrečná práce je zprávou o tom, jak se vyvíjelo mé vnímání na řešení zaměřeného přístupu a používání jednotlivých technik. Současně jsem si vybrala případ, který pro mne nebyl „jednoduchý“, protože byl v mnohém pro mě nový (řešení psychosomatických problémů, dlouhodobější spolupráce, ukončování terapie).

by Klečková, Markéta | 30 Apr 2014, 7:39 | kazuistika   nezisková organizace   sociální vyloučení   formulování zakázky   otázka na zázrak   psychosomatika  


Boj se sociální fobií - práce s klientkou Klárou

Setkání s ní mi působila radost z dobře odvedené práce i z příjemného lidského kontaktu. Ačkoli v kontextu systemické terapie nemá tento konstrukt příliš velký význam, dá se říci, že mezi námi během času vznikl hluboký terapeutický vztah i určité lidské pouto. Protože s těmito veličinami neumím dobře pracovat, vzala ...

by Ježková, Tereza | 29 Apr 2014, 13:45 | kazuistika   škola   supervize   sociální fobie   externalizace   pátrání po zdrojích  


Väzenie zo systemického pohľadu

Text má nesmírnou hodnotu srovnávací praktické zkušenosti na téma “jak vstupovat do svébytného, uzavřeného sociálního kontextu“: „Jako vyučení a nadšení systemici se pokoušíme akceptovat rozpory a odrážet je, nestavět se jednostranně na jednu stranu, ale upravovat, vyvažovat a komunikovat ji v celém systému...“

KN110

by Gratz, Wolfgang ; Lomnická, Marta | 9 Apr 2014, 13:26 | vězení   institucionální diskurz   podrobení   vzdělávání   sociální práce   oblasti aplikace  


Z izolace do komunity: Spolupráce s dětmi a rodinami v období krize

Níže předkládáme historii naší cesty k alternativním postupům. Nabízíme antropologické prizma, které nám pomohlo „zviditelnit“ některé neúmyslné účinky naší práce. Předkládáme k úvaze alternativní postupy, které, jak věříme, může uspokojit institucionální nároky na bezpečí, přičemž dbá na přání dětí a rodin. Na závěr předkládáme několik otázek ke zvážení pro terapeuty ...

| Dulwich Centre

by Decter, Philip ; Buckley, Elisabeth | 4 Apr 2014, 7:30 | narativní přístup   rodinná terapie   sociální práce   externalizace   integrativní pokus   násilí   krize   kazuistika