Thesis / kazuistiky

Ecce homo / Prajzler, Tomáš

2021. 20 s.

V následující kazuistice popisuji případ Michala, cca čtyřicetiletého muže, kterého přivedl do terapie pocit, že dobře nezvládá výchovu svého téměř čtyřletého syna. V některých situacích ho ovládl takový pocit vzteku, že následoval „výbuch“ spojený s velkým křikem, který jednou vygradoval až do toho, že se chlapec pomočil.

V kolekcích: Theses > Thesis


Thesis / kazuistiky

Závěrečná kazuistika / Vlčková, Kateřina

2022. 21 s.

Petra pracovala v pedagogicko-psychologické poradně (dále PPP) kde jsme před více než 4 lety prezentovaly služby naší poradny na setkání ředitelů PPP. Mezitím se z Petry stala maminka a dostala se do nové životní role. Obrátila se tedy na Akademii rodičovství, aby se s okolnostmi své role vypořádala.

V kolekcích: Theses > Thesis


Thesis / kazuistiky

Monika / Těthalová, Miluše

2022. 22 s.

Manažerka mě doporučila svým neteřím, které na vlastní kůži zažily červnové tornádo nebo jeho následky. To mnoha rodinám na jihu Moravy zasáhlo významně do života. Ozvala se mi patnáctiletá Monika, studentka SŠ, která tornádo sice přímo nezažila, ale tato katastrofa napáchala na jejím životě, resp. systému, ve kterém byla zvyklá doposud žít, mnoho škod. Monika měla strach o své blízké. Žila s rodinou v podkrovním bytě, který tornádo úplně zničilo, odneslo střechu a částečně také obvodové zdi bytu. Jak se pak ukázalo, tento krizový zážitek byl dalším střepem do ran, které v sobě již měla, a které si přišla opracovat do terapie.

V kolekcích: Theses > Thesis


Thesis / kazuistiky

Bez času a radosti / Soukupová, Lucie

2022. 26 s.

Paní Marta se dlouho rozhodovala pro psychoterapii, říkala. Vzhledem k jejímu bydlišti a probíhající pandemii Covid-19 zvolila online psychoterapii na platformě Hedepy. Jak později říkala, dlouho si terapeutku/terapeuta vybírala. Pečlivě pročítala medailonky terapeutů. Já jsem ji zaujala svým medailonkem, životopisem a studiem na Teologické fakultě UK, později uváděla.

Hesla: on-line

V kolekcích: Theses > Thesis


Thesis / kazuistiky

Marta / Šlemarová, Gabriela

2022. 26 s.

Klientka, říkejme jí pro účel této práce Marta, se na mě obrátila prostřednictvím webových stránek Centra Komunikace. Měla zájem o terapii online, a to především proto, že není z Prahy. Má malé dítě, právě nastoupila po rodičovské dovolené do nového zaměstnání a jakákoliv úspora času pro ni hrála velkou roli. Na termínu jsme se domlouvaly prostřednictvím emailu. Klientka uváděla, že má zájem o psychoterapii proto, že ráda využívá jakoukoliv možnost, kterou může přispět ke své duševní hygieně. Také by ráda našla vnitřní klid, přestože ví, že to je asi celoživotní cesta.

Hesla: on-line

V kolekcích: Theses > Thesis


Thesis / kazuistiky

Démon / Sadilová, Pavlína

2022. 26 s.

Pro svou závěrečnou práci jsem si vybrala případ Marka, který je takovým mým „typickým“ klientem v tom smyslu, že je velmi aktivní, racionální, výkonově orientovaný, pracovitý, motivovaný k vědomé změně. Téma „vědomé změny“ je jakousi červenou nití spojující příběhy většiny mých klientů po celou dobu mé terapeutické praxe.

V kolekcích: Theses > Thesis


Thesis / kazuistiky

Cítit se normálně. tedy líp / Divíšková, Petra

2022. 26 s.

Ve výchovném ústavu pracuji s dívkami terapeuticky v týmu, proto přicházeli v úvahu pouze klienti z klinického pracoviště nebo ze soukromé praxe. Důvod, proč jsem si vybrala tuto klientku je ten, že se jedná o dokončenou terapii, víceméně zdokumentovanou, s viditelně změněnou situací v klientčině osobním životě, s trvalejší změnou trvající déle než dva měsíce.

V kolekcích: Theses > Thesis


Thesis / kazuistiky

Anabela / Brichová, Marie

2022. 18 s.

Cílem tohoto textu je popsat můj styl práce a ukázat konstruktivistické myšlení. Při práci s klientem vytvářím kongruentní prostředí. Konstruovat pak musím takovým způsobem, aby výsledný celek dával - minimálně mně - nějaký smysl, což mi dodává klid.

V kolekcích: Theses > Thesis


Thesis / kazuistiky

Cesta k sobě / Janečková, Ester

2021. 18 s.

Klientka Petra mě zkontaktovala díky portálu hedepy. Respektive odkázala ji tam na mě moje kolegyně. Před prvním setkáním jsme si pouze vyměnily email. V něm mi Petra napsala: „Jsem psycholožka, ale momentálně prostě sama potřebuji nějakou podporu a vyznat se v sobě.“

V kolekcích: Theses > Thesis


Thesis / kazuistiky

Nemysli, ale pozoruj / Zradičková Šafránková, Karla

2021. 24 s.

Klientka, budu ji jmenovat Dana, se objednala telefonicky. Již během úvodního telefonátu pro objednání se stručně ptám, co vede daného klienta zrovna ke mně, abych měla představu a případně mohla rovnou odkazovat do jiného zařízení. Paní uváděla, že má psychosomatické, roky vleklé obtíže, a že není šťastná v manželství. Naznačila, že vidí souvislost mezi jedním a druhým.

V kolekcích: Theses > Thesis