Cybernetics of Cybernetics

Ladies and gentlemen—As you may remember, I opened my remarks at earlier conferences of our Society with theorems which, owing to the generosity of Stafford Beer, have been called “Heinz von Foerster’s Theorem Number One and Number Two”. This all is now history. However, building on a tradition of two ...

by Foerster, Heinz von | 30 Aug 2022, 8:21 | radikální konstruktivismus   kybernetika   teorie   etika  


Rodinná terapie za hranicí postmodernismu

Etika je pro systemickou terapii pochopitelně důležitý předmět, stejně jako pro terapii obecně, avšak v literatuře se jí zřejmě nedostává ani zdaleka tolik pozornosti, kolik by zasloužila. Tento článek se zabývá historickým kontextem marginalizace etického diskurzu a říká, že současný vliv postmoderního a hermeneutického myšlení tuto tendenci dále posiluje.

by Donovan, Mary ; Kianičková, Zuzana | 6 Jan 2015, 16:45 | etika   postmoderna  


Konstrukce reality

Draw a distinction!

by Foerster, Heinz von | 11 Sep 2014, 12:42 | radikální konstruktivismus   kybernetika   teorie   etika  


Metaphysics of an experimental epistemologist

Most likely, everything that could be said about Warren McCulloch has been said already and, most likely, everything that McCulloch ever said, had never been said before. What to say now about Warren McCulloch and what he did say. I am most grateful to Seymour Papert. who concluded his introduction ...

| Metaphysics of an experimental epistemologist

by Foerster, Heinz von | 11 Sep 2014, 12:36 | radikální konstruktivismus   kybernetika   teorie   etika  


Subject: etika

Velká většina předpokladů buď sama nese hodnotící pohled, nebo se odkazuje na hodnotící pohled jiného předpokladu. (Překročení rychlosti jízdy je porušení pravidel – pravidla se porušovat nemají – od malého přestupku není k velkému daleko – kdo lže a krade do pekla se hrabe …) Na druhou stranu jakýkoliv etický. ...


K etike konštruovania realít

Na súčasnej úrovni poznania v psychiatrii, je potvrdené, že nemusíme poznať „skutočné príčiny“ základných „ochorení“, ale predpokladá sa, že pri pokračujúcom výzkume ich budeme poznať a toto poznanie prinesie špecifickú liečbu. Toto môže byť správne, ale môže to byť aj nesprávne. Je možné, že ideme nesprávnym smerom. Môže to byť ...

| On the ethics of diagnosis

by Korman, Harry | 22 Apr 2014, 13:44 | 1 review | kazuistika   sebereflexe   etika   kritická úvaha  


Etika a kybern-etika druhého řádu

Takže co je nového na nynějším úsilí kybernetiky? Je to hluboký vhled – je zapotřebí mozku, aby mohla být napsána teorie mozku. Z toho plyne, že pisatel této teorie musí brát v úvahu sama sebe. Kybernetik vstupující do pole své působnosti musí brát v úvahu vlastní aktivitu. Kybernetika se stává ...

| HQ team

by Foerster, Heinz von ; Strnad, Vratislav ; Baxová, Alena | 8 Apr 2014, 11:54 | radikální konstruktivismus   kybernetika   teorie   etika   dialogika