Systemický přístup v supervizi

Supervize je v posledních letech dramaticky se rozvíjejícím oborem. Čerpá z velkého množství zdrojů a psychoterapeutické modely jsou jedním z nich. Je významné zabývat se tím, jak mohou teoretická východiska supervizora zabarvovat a ovlivňovat průběh supervize. Tato práce se zaměřuje na moţné vyuţití systemického přístupu v supervizi, neboť je v ...

by Pluhaříková Pomajzlová, Jana | 6 May 2014, 9:27 | systemický přístup   postmoderna   konstruktivismus   sociální konstruktivismus   supervize   kvalitativní výzkum  


Všechno má svůj čas

Díky své konkrétní práci s klientkou jsem přemýšlela nad obrovskou škálou obtíží, s kterými za námi klienti mohou přijít. Otevřela se mi otázka, jaká témata ve mně vyvolávají respekt. Jak mohu efektivněji pracovat, abych byla schopná vést pro klienta užitečný rozhovor? Čím to témata dělají, že o nich přemýšlím jinak? ...

by Přikrylová, Lenka | 1 May 2014, 18:22 | kazuistika   závislost   léky   zneužívání   samostanost   bezpečí   kompetence klienta   sebereflexe   supervize   partnerské vztahy  


Systemická psychoterapie v teorii a praxi aneb stávání se psychoterapeutem

Práce se věnuje procesu stávání se terapeutem v systemickém kontextu. Vymezuje filosofické i psychoterapeutické kořeny systemického pojetí. Zdrazňuje návaznost na postmoderní myšlenkový proud, zejména pak poststrukturalismus, radikální a sociální konstruktivismus a moderní biologickou gnoseologii. Učení pražské systemické školy ISZ (Institutu pro systemickou zkušenost) pak postihuje z hlediska hlavních témat. Zdrazňuje ...

KN81 | Systemická psychoterapie v teorii a praxi aneb stávání se psychoterapeutem

by Novotná, Nora | 1 May 2014, 13:36 | supervize  


Kasuistika

Zkušenosti mě naučily, jak důležité je ošetření a vyjasňování kontextu terapie pro vývoj a zrání terapeutického vztahu. Proto mi k vyjasňování kontextu také napomáhá dopis klientovi, který zasílám, pokud je to možné, ještě před prvním sezením.

by Konicarová, Jana | 30 Apr 2014, 10:13 | přepis rozhovoru   sebereflexe   kazuistika   partnerské vztahy   medikace   zkušený klient   formulování zakázky   supervize   otázka na zákrak   domácí úkoly  


Závěrečná práce

Klientka očekávala, jako ostatně mnoho klientů, radu, jak to udělat, aby jí bylo dobře („aby už nemusela myslet na bývalého chlapa“). Mimo to klientka také přicházela s řadou somatických symptomů, u kterých čekala, že se jich zbaví, protože vnímá silný vliv psychiky na svůj zdravotní stav.

by Kocábová, Zuzana | 30 Apr 2014, 9:02 | kazuistika   manželská poradna   partnerské vztahy   pražský výtah   supervize   výjimky  


Dotknout se strachu

Prostě snaha být respektující a zvědavá – uvědomila jsem si, že když se ke klientovi chovám jako ke kompetentnímu člověku, který spoustu věcí zvládá, že i on se k sobě tak začne chovat a hlavně tak i o sobě uvažovat.

by Jiroušková, Oxana | 29 Apr 2014, 14:02 | vina   kazuistika   úřad práce   mnohomluvný klient   partnerské vztahy   domácí násilí   supervize  


Boj se sociální fobií - práce s klientkou Klárou

Setkání s ní mi působila radost z dobře odvedené práce i z příjemného lidského kontaktu. Ačkoli v kontextu systemické terapie nemá tento konstrukt příliš velký význam, dá se říci, že mezi námi během času vznikl hluboký terapeutický vztah i určité lidské pouto. Protože s těmito veličinami neumím dobře pracovat, vzala ...

by Ježková, Tereza | 29 Apr 2014, 13:45 | kazuistika   škola   supervize   sociální fobie   externalizace   pátrání po zdrojích  


Systemická psychoterapie drogového faráře

Pomáhání slovem a nasloucháním je pro mne už 12 let záležitostí srdce, vždy znovu zajímavou a dobrodružnou. Od prvního nesmělého naslouchání drogově závislým v terapeutické komunitě, přes poradenskou činnost ve vězení a duchovní službu lidem ve farnosti, až po tabulku s nápisem: katolický kněz a psychoterapeut. Bez systemického psychoterapeutického výcviku, ...

by Jargus, Marek | 29 Apr 2014, 12:07 | sebereflexe   drogy   závislost   kazuistika   kontaktní centrum   zkušený klient   léčba závislostí   pátrání po zdrojích   supervize  


Bubliny paní H.

V případě paní H. ke změně vedla především externalizace „řečí“ a vytvoření metafory „bubliny“ jako ochrany proti „řečem“. Klientka pak již sama rozšířila možnosti používání „bublin“ na jiné problémové oblasti. Dalším významným momentem byla dekonstrukce odpočinku. Umožnila klientce změnit k odpočinku vztah, obrátit se k sobě, začít o sebe pečovat, ...

by Hrdličková, Vladimíra | 29 Apr 2014, 7:33 | sebereflexe   kazuistika   strach   přepis rozhovoru   mluvení a naslouchání   reflektování   metafory   supervize   napadení   poradna pro mezilidské vztahy   externalizace  


Závěrečná práce k obhajobě

Po prvních konzultacích jsem zejména po podrobném studiu záznamů zjistila, co vše jsem propásla, kde jsem zejména stížnosti mohla zastavit, jak jinak by to šlo. Také připomínky a postřehy supervizora byly podnětem k zamyšlení. Hlavními nedostatky byla má práce ve stresu, nevyužití pražského výtahu, chybějící sebedefinice jako psychoterapeuta (krátký přechod ...

by Honegrová, Jaroslava | 28 Apr 2014, 12:41 | přepis rozhovoru   kazuistika   škola   stěžovatel   supervize