Arguments Opposing the Radicalism of Radical Constructivism

Examination of the main arguments for radical constructivism and the critical arguments put forward against it. Although there is no reason to doubt the value of constructivism as such, it can be stated that any epistemological radicalism lacks plausibility. There is ample evidence that we still can adopt a critical ...

| univie

by Saalmann, Gernot | 1 Aug 2017, 13:16 | radikální konstruktivismus   kritika  


Subject: kritika

Konstruktivismus, zvláště radikální, svou provokující jinakostí přímo vyzývá ke kritice. Považujeme za užitečné se s kritickými názory seznamovat, neboť jen díky nim je možné mít ucelený názor..


Sokalova aféra

Takzvaná Sokalova aféra začala žertem, který si Alan Sokal, profesor fyziky na New York University, udělal svým parodickým pseudofilozofickým článkem z redakce a čtenářů časopisu Social Text se zaměřením na kulturální studia.

| Wikipedie

28 Jul 2017, 11:11 | kritika   postmoderna  


The Therapist's Inner Conversation in Family Therapy Practice: Some Ideas About the Self of the Therapist, Therapeutic Impasse, and the Process of Reflection

In this article, a distinction is made between the outer therapeutic conversation and the therapist's inner conversation. The therapeutic conversation is a circle of meaning in which both the therapist and the clients play a part. The therapist's inner conversation is described as a negotiation between the self of the ...

| částečný překlad

by Rober Peter | 4 May 2016, 11:51 | kritika   reflektování   self  


Selektivní kritika knihy současná psychoterapie aneb kritika kvantitativního výzkumu na konkrétních příkladech

Tuto esej píši a uveřejňuji z podnětu některých kapitol zmíněné knihy, ale také z podnětu Mezinárodního psychoterapeutického sympozia 2011, které pořádala Katedra psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity a časopis Psychoterapie ve dnech 26.–27. května 2011 v Brně. Protože toto sympozium bylo věnováno oblasti výzkumu psychoterapie, explicitně formulované téma znělo: ...

by Barbarič, Juraj | 15 Jul 2015, 11:52 | postmoderní myšlení   kritika  


Postmoderní situace v dějepisectví: aneb Mysliti jako Třeštík

Trvalo nějakou dobu, než jsem se dostal k tomu, abych si Třeštíkovu knížku přečetl. Připadl jsem na ni díky několika na sebe navazujícím ohlasům a citacím, na něž jsem porůznu narazil a které prozrazovaly, že úvahy, v této knížce obsažené, budou určitě kontroverzní. Nejsem historik, takže jsem jen pozvolna zaznamenával, ...

by Blecha, Ivan | 18 Mar 2015, 10:07 | kritika