Budování naděje pro budoucí generaci terapeutů: Rozhovor s Robin Anderson

Je načase změnit představu o terapii a o tom, co to znamená být terapeutem. Jsme lidé, kteří se nyní mohou komplexně prezentovat. Můžeme být autentičtí, můžeme být užiteční a můžeme se také vzájemně propojovat. A to zejména v dnešní době, kdy si jakožto terapeuti musíme budovat vlastní „značku“, abychom mohli ...

by Anderson, Robin ; Wildhalm, Kurt ; Vernoy, Katie ; Horák, Matěj | 14 Apr 2021, 20:10 | výcvik   interview   začínající terapeut  


Building Solution-focused Partnerships in Children's Protective and Family services

Over the past 15 years, the human services field has been shifting its approach to pertnership and strengths-based directions.

by Berg, Insoo Kim ; De Jong, Peter | 7 Jan 2015, 15:38 | SF   děti   vztah klient terapeut   terapie   ochrana dětí  


Subject: vytuněný terapeut

Správně vytuněný terapeut do práce s klientem vstupuje s konstruktivistickými předpoklady a tedy jasnou představou co potřebuje, aby mohl pracovat užitečně..


Lidské systémy a jak s nimi pracujeme

Lidské systémy jsou systémy vyrábějící řeč a významy. Z toho plyne, že terapeutické systémy s nimiž pracujeme, jsou problémové systémy. Jako takové jsou přístupné řeči uvnitř oné oblasti, v níž je komunikováno o problému, kterým je systém charakterizován. Problém není charakterizován systémem, nýbrž naopak.

by Goolishian, Harry ; Anderson, Harlene ; Strnad, Vratislav | 9 Apr 2014, 12:31 | historie   problémem determinované systémy   jazyk   problém   terapeut   změna   klasika   citováno studenty  


Práce s problémovými pijáky

Využití těch období, kdy alkohol nebyl problém, oněch „zdravých“ období, která existovala, ale nebyla párem rozpoznána, se v tomto případě stalo základem pro úspěšné vyléčení. Toto je první z osmi zásad nebo předpokladů na řešení orientovaného přístupu – důraz na duševní zdraví proti duševní nemoci.

KN10

by Berg, Insoo Kim ; Miller, Scott D. | 26 Mar 2014, 11:11 | závislost   alkohol   vztah klient terapeut   terapie   léčba  


Trauma a narativní utváření světa

Předložená narativní technika externalizace vychází z kontextu širšího pozadí souvislostí mezi konstruktivistickým rámcem a takzvanými jevy disociace, kdy dochází k překlenutí, syntéze a integraci neslučitelných životních příběhů, které vedou v jejich konfliktu ke ztrátě životních perspektiv a síly k životu s následnou produkcí takzvaných psychopatologických projevů.

by Bob, Petr | 19 Mar 2014, 7:11 | externalizace   trauma   narativní přístup   terapeut   sebereflexe   kazuistika  


Subject: terapeut profesionál

Je statečný a dobře svůj kraj zná. Jeho krajem jsou hranice mezi násilím a láskou, mezi dobrem a zlem, životem a smrtí, odměnou a trestem. Je hraničář, který nebojácně hranice přechází a převádí přes ně i klienty


Subject: terapeut

Terapeut je postoj, role, jazyková hra, set předpokladů jimž člověk věří a jimiž se v určitém kontextu rozhodl řídit. Kontext tvoří situace, kdy se na něj někdo obrací se zadáním využít svých znalostí a dovedností psychoterapie k dosažení žádoucí změny. Zadavatelem je mimo klienta vždy ještě někdo jiný – instituce,. ...


Subject: expert terapeut

Podle toho, co předpokládáme, tak mluvíme. Chceme-li určit diagnózu budeme mluvit jinak než, když chceme ukolébat dítě. L. Wittgenstein mluví o jazykových hrách. Mezi jazykovými hrami umíme podle chuti či kontextu přepínat bez zaváhání. Konstruktivistický přístup vychází ze základního předpokladu, že optimálním prostředím pro dosažení změny v lidském trápení je. ...