Systemika v pedagogice

Systemický přístup není v oblasti edukace převažující. Je politováníhodné, že svojí formou provokuje odmítnutí. Příčinou toho je zřejmě neexistence odpovídající vědy a teorie. Systemika představuje užitečný pokus v oblasti výchovy. Proto, aby nedošlo k okamžitému odmítnutí systemiky, většina autorů věnuje úvodní strany svých článků podrobné kritice vědecko experimentálních metod. Na ...

by Popelková, Šárka | 12 May 2014, 18:05


Kazuistika

Bylo potřeba důkladně si vyjasnit kontext. Potřebovala jsem si být jistá, že já i klientka rozumíme nové situaci, že se budeme setkávat v nových rolích. Zejména jsem nás vyčlenila z instituce, v rámci které jsme se setkávaly. Klientce jsem vyjasnila, že by se měla cítit pohodlně a bezpečně a že ...

by Popelková, Šárka | 1 May 2014, 17:59 | kazuistika   domov mládeže   konflikt zájmů   zkušený klient   sebedůvěra   zdravotní postižení   metafory   předpoklady   samostatnost   rámování