Subject: kutání


Kasuistika - případová práce

Po supervizi jsem začala být otevřenější k tématům paní R. a pracovat s nimi. Poté došlo ke změně postojů i u paní R. Paní R. začala přemýšlet a vyhodnocovat věci, které se jí v životě udály a dějí. Před započetím konzultací o věcech nikdy nepřemýšlela. Paní R. na začátku naší ...

by Trybenekrová, Daniela | 3 May 2014, 15:57 | kazuistika   domácí násilí   partnerské vztahy   soukromá praxe   kutání   doprovázení   oceňování   předsudky  


Závěrečná práce

Zadávám úkol, že by se pan A. mohl zeptat své rodiny, vyžádat si od ní zpětnou vazbu na sebe, zda opravdu rodina vidí změny a jaké. Pan A. souhlasí. A zmiňuje se smíchem, že je na to zvědavý. Dále navrhuji, že by mohl zkusit sledovat a zapisovat si, co se ...

by Šilerová, Lenka | 2 May 2014, 13:55 | přepis rozhovoru   kazuistika   soukromá praxe   přepis rozhovoru   stres   oceňování   kutání  


Závěrečná práce k obhajobám psychoterapeutického výcviku

Na pravidelných psychoterapeutických konzultacích jsme sledovali, co začíná „vylézat zpod drog.“ Takto „vylézaly“ i fyzické nemoci, které se teď objevily a byly po celou dobu „schované“ pod drogami. Začaly se mu zdát sny týkající se zejména úzkosti ze zhoršujícího se zdraví (padání zubů) a vztahu s otcem (ve snu se ...

by Šejnoha, Michal | 2 May 2014, 13:17 | závislost   drogy   substituční léčba   kazuistika   psychoterapeutické středisko   kutání   zkušený klient   škálování   cirkulární dotazování  


Jak odborníci nepomohou

Přestože je naše lékařská praxe vybavená na vysoké odborné úrovni a vychováváme špičkové odborníky, přesto se může stát, a v praxi se to mnohdy stává, že velmi vysoké finanční nároky na léčbu klientů jsou zmařeny tím jediným, co je ve zdravotnické praxi zadarmo. Co nic nestojí a přesto je to ...

by Kroupová, Lenka | 30 Apr 2014, 15:08 | neplodnost   kazuistika   zkušený klient   těhotenství   kutání   strach   soukromá praxe  


Matka á la paní Wrightová: případ ze zákona

Terapie zaměřená na řešení totiž zpochybňuje názor, že k vyřešení aktuálních problémů je nutné potížím v minulosti porozumět a „rozpracovat“ je. Místo toho nabízí alternativu: zajímat se o to, co fungovalo v minulosti, co funguje nyní a co bude fungovat v budoucnu. Vyrovnání se se ztrátou dítěte, aniž by se ...

by George, Evan ; Peclová, Kateřina | 8 Apr 2014, 11:33 | 1 review | důvěra   SF   kazuistika   kutání   rodinná terapie   zdroje klienta   zvládání  


Závěrečná práce

Tady se přiznám, vzala jsem na sebe víc, než jsem musela. Uvědomuji si zpětně, že jsem mluvila příliš za klientku. Možná jsem ji měla nechat začít mluvit o tom, proč chce, aby mamka ty kazety viděla, k čemu to bude užitečné pro naši společnou práci. Hodně by se nám ...

by Brisudová, Ivana | 24 Mar 2014, 15:54 | předsudky   kazuistika   stěžovatel   formulování zakázky   kutání   reflektování   bezpečí   rodinná terapie   probační služba