Subject: strach


Písemná práce - komentovaná kasuistika

„Máš něco o čem bychom si mohli dnes povídat?“ J. „No, přemýšlím nad hodně věcmi, pak je udělám jinak.“... „Když si něco naplánuju, proč se to pak nepovede?“ Přes otázky na výjimky „Kdy se to povedlo podle plánu?, měřící otázku „Jakou část trablů to v tvém životě to zabírá?“ „Hodně, ...

by Závěrková, Markéta | 4 May 2014, 8:15 | kazuistika   výchovný ústav pro děti a mládež   trestná činnost   reflektování   formulování zakázky   strach   reflektující tým   medikace   reflektování   výjimky  


Komentovaná kasuistika

Řekla jsem klientce o tom, jak „funguji“ v zařízení a nabídla spolupráci v rámci terapeutických setkávání. Souhlasila. Většina klientů azylového domu v nové situaci souhlasí se vším, co je jim nabízeno. Zde je velmi důležité vyjasnění nabídky. S ohledem na množství klientů jsme se domluvily, že se pro terapii budeme ...

by Václavková, Renata | 3 May 2014, 17:18 | kazuistika   azylový dům pro matky s dětmi   domácí násilí   vymezení nabídky   rituály   tupé prázdno   osvícené jasno   narativní přístup   strach  


Pavel a jeho samota

Přestože byl klient se svým životem nadále nespokojený, spolupráce přinesla některé důležité změny. Společná setkání se mnou byla pro něj přemostěním z naprosté izolace k okolnímu světu. Své prožitky mohl slovně vyjádřit v bezpečné atmosféře, na což dosud nebyl zvyklý. Možná poprvé je nemusel v sobě utajovat. Společná práce také ...

by Ročovská, Silvie | 2 May 2014, 7:37 | kazuistika   krizové centrum   krizová intervence   komunikace   samota   strach   oceňování   formulování zakázky   SF   medikace  


Umenie pomahať

Viac ako kedykoľek predtým som si uvedomila, že klientova kompetentnosť je aj o tom, že si vie zhodnotiť natoľko svoju situáciu, pri ktorej dospeje k poznaniu, že niečo nevie, že nie je schopný, že dospel na koniec svojich schopností či možností, a preto vyhľadáva pomoc.

by Petrášová, Renata | 1 May 2014, 17:45 | kazuistika   soukromá praxe   stres   strach   reflektování   výjimky   stěžovatel   nemoc   doprovázení  


Systemické fígle

Výrazný obrat ve mně vyvolal rozhovor s lékařem, který ke mně dívku odeslal. Jeho nadšení z proměny, jež u své pacientky zaznamenal, bylo impulsem k přezkoumání pohledu na dosažené úspěchy.

by Miková, Tereza | 1 May 2014, 10:39 | chronické onemocnění   kazuistika   škálování   pátrání po zdrojích   výjimky   strach   psychologická ambulance  


Závěrečná práce, komentovaná kazuistika

Nemám v tuto chvíli vůbec žádné informace o tom, kam bychom měli s klientkou směřovat. Jelikož, sice na jinou otázku, ale přeci zmínila „chtěla bych se probudit a nemít ty problémy“ mohu předpokládat, že bychom měli pracovat na odstranění nějakých „problémů“. To chce asi každý klient. Rozhoduji se tedy jít ...

by Němec, Michal | 1 May 2014, 9:35 | závislost   kazuistika   konflikt zájmů   cirkulární dotazování   rámování   strach   partnerské vztahy  


Závěrečná práce: Popis a rozbor případové práce

Jako učitelka a školní metodik prevence sociálně patologických jevů pravidelně hovořím o mnoha tématech s mnoha lidmi – se studenty, s jejich rodiči, ale i se svými kolegyněmi a kolegy. Proto vím, kolik trápení může přinést neporozumění, jak důležité pro porozumění je vzájemné naslouchání, a hlavně: jakou moc může mít ...

by Maříková, Karla | 1 May 2014, 7:30 | přepis rozhovoru   kazuistika   strach   otázka na zázrak   první klient  


Jak odborníci nepomohou

Přestože je naše lékařská praxe vybavená na vysoké odborné úrovni a vychováváme špičkové odborníky, přesto se může stát, a v praxi se to mnohdy stává, že velmi vysoké finanční nároky na léčbu klientů jsou zmařeny tím jediným, co je ve zdravotnické praxi zadarmo. Co nic nestojí a přesto je to ...

by Kroupová, Lenka | 30 Apr 2014, 15:08 | neplodnost   kazuistika   zkušený klient   těhotenství   kutání   strach   soukromá praxe  


Bubliny paní H.

V případě paní H. ke změně vedla především externalizace „řečí“ a vytvoření metafory „bubliny“ jako ochrany proti „řečem“. Klientka pak již sama rozšířila možnosti používání „bublin“ na jiné problémové oblasti. Dalším významným momentem byla dekonstrukce odpočinku. Umožnila klientce změnit k odpočinku vztah, obrátit se k sobě, začít o sebe pečovat, ...

by Hrdličková, Vladimíra | 29 Apr 2014, 7:33 | sebereflexe   kazuistika   strach   přepis rozhovoru   mluvení a naslouchání   reflektování   metafory   supervize   napadení   poradna pro mezilidské vztahy   externalizace