(Ne)jsem důležitá!

Zatímco totiž klientka hledala v našich sezeních schopnost žít podle svých představ, já jsem konečně ve vztahu ke své terapeutické práci našla sebejistotu, profesionalitu, otevřenost a přirozenost. Tento případ podle mého názoru velmi dobře dokumentuje změnu od doby mých prvních „terapeutických pokusů“.

by Rychlá, Kateřina | 2 kvě 2014, 8:25 | kazuistika   sebedůvěra   sebereflexe   narativní přístup   zkušený klient   doprovázení   domácí násilí   dekonstrukce  


,, A tak se ptám.........“

V závěrečné práci představuji příběh klienta pana Radima, se kterého jsem provázela systemickým přístupem na jeho cestě k cíli žít spokojeněji jak v profesním tak v soukromém životě. Při terapeutických setkáních je používán převážně narativní, na řešení orientovaný přístup, zejména metody reflektování, externalizování, konstruování a dekonstrukce skutečnosti, dále pak Andersenovské ...

by Knížková, Marcela | 16 kvě 2015, 9:54 | kazuistika  


Adéla a strach z mámy

Do pedagogicko psychologické poradny a vzdělávacího a diagnostického střediska objednává máma svou 16letou dceru s tím, že má potíže zapadnout do nového třídního kolektivu v 1. ročníku střední školy. Při objednávání termínu se s maminkou domlouvám, že potřebuji, aby na první setkání přišla na začátek také.

by Vávrová, Tereza | 4 říj 2020, 13:58 | kazuistika  


Bezpečná nejistota

O čem máme dneska mluvit? N. se rozpovídal o důležitosti chození na psychoterapii, proč se vyplatí mít vlastního terapeuta/psychologa. Tuto větu považuji za důležitou: Považuji se celkově za nejistého člověka (jistota a sebedůvěra jsou synonyma ve španělštině). Tedy můžeme toto téma pojednávat jako vzájemně se prolínající potřebu jistoty/bezpečí/sebedůvěry.

by Rodríguez, Gabriel | 2 kvě 2014, 8:03 | kazuistika   bezpečí   soukromá praxe   doptávání   sebedůvěra   doprovázení  


Blízká setkání neznámých světů

S Natálií se občas dostávám do zvláštní situace. Jako bych měla pocit, že nějak omylem hraje roli, která patří někomu jinému (přece ne té Natálii, pro kterou je vzdělání důležité). V takových chvílích jako bych ji chtěla pomoci, udělat něco za ni, zakřičet, postrčit ji. Je to boj vnitřní, mám ...

by Holmanová, Adéla | 28 dub 2014, 12:05 | kazuistika   dětská terapie   domácí úkoly   předpoklady   sebereflexe   škola   přepis rozhovoru  


Boj se sociální fobií - práce s klientkou Klárou

Setkání s ní mi působila radost z dobře odvedené práce i z příjemného lidského kontaktu. Ačkoli v kontextu systemické terapie nemá tento konstrukt příliš velký význam, dá se říci, že mezi námi během času vznikl hluboký terapeutický vztah i určité lidské pouto. Protože s těmito veličinami neumím dobře pracovat, vzala ...

by Ježková, Tereza | 29 dub 2014, 13:45 | kazuistika   škola   supervize   sociální fobie   externalizace   pátrání po zdrojích  


Bouchající Andrea

Když Andrea poprvé telefonovala, neslyšela jsem v jejím hlase zoufalství, netlačila ani na okamžité setkání, jak to někdy bývá. Byla velmi věcná a ptala se, zda se můžeme setkávat přes skype, když je zakázán fyzický kontakt. Sdělila mi, že tím, že je doma, má čas na sobě zapracovat a chtěla ...

by Lojdová, Kateřina | 30 zář 2020, 9:50 | kazuistika  


Bubliny paní H.

V případě paní H. ke změně vedla především externalizace „řečí“ a vytvoření metafory „bubliny“ jako ochrany proti „řečem“. Klientka pak již sama rozšířila možnosti používání „bublin“ na jiné problémové oblasti. Dalším významným momentem byla dekonstrukce odpočinku. Umožnila klientce změnit k odpočinku vztah, obrátit se k sobě, začít o sebe pečovat, ...

by Hrdličková, Vladimíra | 29 dub 2014, 7:33 | sebereflexe   kazuistika   strach   přepis rozhovoru   mluvení a naslouchání   reflektování   metafory   supervize   napadení   poradna pro mezilidské vztahy   externalizace  


Bára se rozhodla plavat

Psychické problémy (a kontakt s psychology a psychiatry) uvádí od dětství – ve školním věku byla obézní a zažívala šikanu, v pubertě odešla z domova a začala užívat drogy (užívala pravidelně intravenózně heroin). Před 4 roky se její snoubenec předávkoval a utonul, navíc byla klientka souzená za neposkytnutí pomoci (jeho ...

by Papoušková, Kateřina | 30 zář 2020, 14:15 | kazuistika  


Cesta k mámě

K obhajobě jsem si vybrala případ individuální práce s desetiletým chlapcem - Pájou, který z počátku odmítal společné sezení s rodiči a chtěl se mnou o situaci v rodině mluvit sám. Myslím, že případ tohoto chlapce potvrzuje názor, že dítě je od určitého věku kompetentní posoudit, jaký typ sezení pro ...

by Horáčková, Jana | 17 úno 2016, 9:42 | kazuistika   děti   práce s dětmi   psychoterapie dětí