Kazuistika: závěrečná práce

Jednoho večera mi přišla sms: „Již dlouho se rozhoduji vám napsat, asi jsem si nepřipouštěla, že potřebuju pomoc. Nevím, jestli mám odjet do Německa jako au-pair – jaký na to máte názor? Podpis.“

by Brzkovská, Jana | 27 Oct 2019, 18:55


Práce reflektujícího týmu jako procedura definování

Obvykle při práci s reflektujícím týmem navrhuji rozdělit celé setkání do čtyř částí, čtyř samostatných rozhovorů. V první části se setkává terapeut s lidmi hledajícími pomoc (dále budu používat jen „lidi“ nebo „lidi v terapii“), a členové týmu tomuto rozhovoru přihlížejí. Mohou být buď za zrcadlem nebo sledovat konzultaci přes ...

by White, Michael ; Brzkovská, Jana | 26 Apr 2014, 19:40 | návody   reflektující tým   narativní přístup  


Kazuistika

Přiznávám, že kdybych měla na výběr, pro zpracování kazuistiky bych si práci s ní rozhodně nevybrala. Po několika měsících přemýšlení, zvažování, pochybností, (sebe)litování, (sebe)konejšení – vše podpořeno supervizí - jsem se přece jen rozhodla práci napsat. Dokonce jsem dospěla do bodu, kdy mi připadá, že to snad ani jinak nemohlo ...

by Brzkovská, Jana | 24 Mar 2014, 17:39 | supervize   sebereflexe   přepis videokazety   kazuistika   mluvení a naslouchání   mnohomluvný klient   bezpečí