Subject: samota


Pavel a jeho samota

Přestože byl klient se svým životem nadále nespokojený, spolupráce přinesla některé důležité změny. Společná setkání se mnou byla pro něj přemostěním z naprosté izolace k okolnímu světu. Své prožitky mohl slovně vyjádřit v bezpečné atmosféře, na což dosud nebyl zvyklý. Možná poprvé je nemusel v sobě utajovat. Společná práce také ...

by Ročovská, Silvie | 2 May 2014, 7:37 | kazuistika   krizové centrum   krizová intervence   komunikace   samota   strach   oceňování   formulování zakázky   SF   medikace  


Závěrečná písemná práce k obhajobě

Trauma holocastu a ztráty rodiny v životě staré paní a její samota na sklonku života.

by Peterová, Zuzana | 1 May 2014, 17:38 | přepis rozhovoru   holocaust   kazuistika   samota  


Ta strašná samota

V průběhu externalizování vychází najevo, že by se Eva mohla se svou samotou domlouvat, např. na čase, kdy samota přijde. Pro Evu je důležité, aby to bylo jen tehdy, pokud se Eva rozhodne, že chce být sama, a že si chce samotu užít. Tento moment v terapii vnímám jako zásadní ...

by Olenič, Ivan | 1 May 2014, 15:07 | přepis rozhovoru   kazuistika   samota   soukromá praxe   externalizace   domácí úkoly  


I tento příběh je pouze příběhem

Malým zázrakem je pro mě otázka po zázraku a především způsob, jakým ji dokázala používat Insoo Kim Berg. Vypadá tak jednoduchá k použití, ale skýtá řadu nástrah. Při své krátké terapeutické praxi nemohu říci, že ji často používám. Použila jsem ji několikrát, ale nikdy s dobrým pocitem využití všech možností. ...

by Macková, Jana | 1 May 2014, 6:41 | kazuistika   konflikt zájmů   soukromá praxe   samota   sebedůvěra   škálování   sebereflexe  


Písemná práce k obhajobě výcviku „Umění terapie“

Popíši stručně, co se v konzultacích odehrálo, jak jsem pracovala, co mne při tom napadalo, jak to probíhalo. Zpětné reflexe své práce popíši na závěr celého případu.

by Lauterbachová, Ludmila | 30 Apr 2014, 16:59 | kazuistika   soukromá praxe   zkušený klient   samota   sebedůvěra   externalizace   připojení  


Závěrečná práce

Postupně jsem si v terapeutické práci nejvíce oblíbil Shazerův na řešení orientovaný přístup. Věřím mu nejvíc, myslím si, že v rámci něho dokážu nejlépe uvažovat. Jedním ze spouštěčů mé náklonnosti byla kasuistika Kim Soo Berg, která v ní pracuje s nevyléčitelně nemocnou prostitutkou. Styl práce mi vyrazil dech. Zároveň se ...

by Hošek, Petr | 29 Apr 2014, 6:42 | přepis rozhovoru   odvaha   kazuistika   soukromá praxe   formulování zakázky   sebedůvěra   samota   oceňování   výjimky