Silná pětka: úprava Lenka Šimková

Můžeme ji vidět poeticky jako pět Rychlých šípů a nebo také jako komplexní systém, jehož prvky vyjadřují budování vztahu s klientem a zároveň novou kvalitu celku, kde jednotlivé prvky jsou spolu ve vztahu, vzájemně se ovlivňují, vyrůstají ze sebe navzájem ne v předem dané posloupnosti, i když především bezpečí ...

by Šimková, Lenka | 9 Jan 2020, 20:27 | silná pětka  


Komentovaná kazuistika k závěrečným obhajobám

V práci s klientkou vyuţívam predovšetkým koncept „ Silnej päťky“, ktorá zahŕňa základné postupy systemicej a konstruktivistickej terapie. Pomáha mi pri vytváraní a udrţaní vhodnej pracovnej atmosféry, nastoluje môj vnútorný pokoj, vytvára môj pocit bezpečia a ľahšieho pripojenie sa ku klientovi. Pri práci s klientom sa snaţím dívať na svet ...

by Zubová, Dana | 26 Feb 2017, 9:46 | silná pětka   struktura terapie  


Závěrečná práce

Dojednáváme si náplň poslední konzultace‐paní Iveta si přeje zrekapitulovat, co vše si v terapii objevila‐stále má pocit, že na ničem vlastně vědomě nepracuje, nemusí o tom přemýšlet, věci „se mění“. Proto by ráda pojmenovala své objevy v terapii, aby pro ni byly dostupnější, kdyby je potřebovala v budoucnu využít.

by Vašáková, Alice | 19 Jul 2014, 9:44 | sebereflexe   poradenství pro děti   zkušený klient   psychosomatika   stres   medikace   výjimky   pátrání po zdrojích   sebedůvěra   silná pětka   kazuistika  


Simonino klubíčko

Simona byla hodně rozbíhavá, chaotická, plačtivá, ... bylo důležité a nutné ji často vracet k mým otázkám, což vyžadovalo hodně mé koncentrace. A tak jsem se i (anebo zejména?) z důvodu navýšení vlastního bezpečí a komfortu rozhodla pro SFBT, jistá direktivita tohoto přístupu i vize jasného směřování a konkrétních kroků ...

by Janačíková-Nováková, Tereza | 19 Jul 2014, 6:58 | konflikt zájmů   připojení   soukromá praxe   zkušený klient   výjimky   SF   čas na rozmyšlenou   silná pětka   mnohomluvný klient   kazuistika  


Subject: silná pětka

Silná pětka popisuje kroky, kterými terapeut navozuje pracovní pohodu. Připojení = mluvte podobně jako mluví klient, koukejte na svět jeho očima, přijměte jeho přání za téma, rozlišujte pečlivě, co klient chce x co by měl“..