Děti, trauma a rozvíjení podřízené (alternativní) dějové linie příběhu

V tomto článku vyzdvihuje Michael White důležitost rozvíjení podřízených dějových linií příběhu v rozhovorech s dětmi, které byly vystaveny traumatické zkušenosti. Jejich rozvíjení poskytuje dětem bezpečný prostor pro vyjádření jejich identity, díky němuž mohou začít vyjadřovat traumatickou zkušenost. Tímto způsobem je možné, aby si děti vytvořily jistou míru odolnosti před ...

by White, Michael ; Soldán, Jan ; Burianová, Martina | 21 Jul 2014, 10:47 | narativni přístup  


Jedinečné momenty

Rozpoznání jedinečných momentů, které nepotvrzují původní příběh člověka zahlceného problémem (unique outcomes), a konstrukce a vykonávání nového významu skrze tyto momenty – to vše pomáhá lidem objevit jejich vlastní odolnost vůči účinkům či potřebám problému. Pokud tedy bereme v úvahu vztah závislosti mezi problémem a jeho účinky, platí, že když ...

by White, Michael | 16 May 2014, 17:27


Terapie jako dekonstrukce

V tomto článku mi nejde o dekonstrukci vědění a praktických postupů etablovaných terapeutických modelů nebo ”hnutí”. Spíše bych se chtěl zamyslet nad určitými terapeutickými praktikami ve vztahovém rámci, který vyplývá z pojmu dekonstrukce. Protože ve své profesionální práci dávám přednost tomu, co se děje v terapeutickém kontextu, představím na začátku ...

by White, Michael ; Strnad, Vratislav | 12 May 2014, 8:58 | kazuistika   dekonstrukce  


Příběh, vědění a moc

V této kapitole jsem podal přehled posledních událostí ve vývoji sociální teorie, které mě (M.W.) a Davida velice zaujaly, a některých důsledků, které podle nás mají tyto myšlenky v terapii. Čtenáři možná znají debatu o moci, která proběhla v nedávných letech na stránkách literatury o rodinné terapii. Dovolte mi, abych ...

by White, Michael ; Epston, David ; Peclová, Kateřina | 12 May 2014, 8:48


Může krátká terapie otevřít dveře k proměně?: Třetí vlna

Nejdříve to bylo jako pozorování zázraku. Osoba jako Marisa přichází, jdouce po léta po cestě, která vypadá, že vede do ještě větší mizérie. Během konverzace se objeví rozcestí a cesta, která tam vždy byla, ale nějak nebyla zaregistrována. Nikdy předtím jsem neviděl, že by se tohle v terapii dělo. Já ...

by O'Hanlon, Bill | 7 May 2014, 11:31 | kazuistika  


Reportáže z Evropy: Společné základy – rozmanitá praxe

V psychoterapii existuje mnoho stars, ale pouze několik opravdových superstars. Mezi nimi v současnosti září tři postavy: Harlene Andersonová, Tom Andersen a Michael White. Přibližně těmito slovy zahájil finský terapeut Jaakko Seikkula v ranních hodinách dne desátého června sympozium Common Ground – Versatile Practices, které se konalo v Aulanku, na ...

by Skorunka, David | 6 May 2014, 11:56


Narativní přístup v psychoterapii: pohled psychoterapeuta a klienta

Tématem předkládané disertační práce je narativní přístup v psychoterapii a rodinné terapii včetně tzv. narativní terapie, jejíž základy poprvé formulovali Michael White a David Epston v dnes již klasické publikaci Narrative Means to Therapeutic Ends vydané v roce 1990. Teoretická část práce je věnována současnému zájmu o narativní metaforu v ...

by Skorunka, David | 6 May 2014, 11:47 | přepis rozhovoru   terapeutické postupy   kazuistika   narativní přístup   metafory  


Narativní přístup

V rámci ISZ je tedy zastávána konstruktivistická odnož narativního přístupu k terapii. Jeho hlavními představiteli jsou Michael White, australský rodinný terapeut a David Epston, novozélandský terapeut. Vycházeli ze základní teze Batesona – protože nemůžeme proniknout k objektivní realitě, všechno naše vědění je akt interpretace. Narativní terapie byla O ́Hanlonem ...

by Novotná, Nora | 6 May 2014, 9:22 | narativní přístup  


Práce reflektujícího týmu jako procedura definování

Obvykle při práci s reflektujícím týmem navrhuji rozdělit celé setkání do čtyř částí, čtyř samostatných rozhovorů. V první části se setkává terapeut s lidmi hledajícími pomoc (dále budu používat jen „lidi“ nebo „lidi v terapii“), a členové týmu tomuto rozhovoru přihlížejí. Mohou být buď za zrcadlem nebo sledovat konzultaci přes ...

by White, Michael ; Brzkovská, Jana | 26 Apr 2014, 19:40 | návody   reflektující tým   narativní přístup