Jak rozumět Batesonovi a Maturanovi

Pokusy o pročištění pojmových základů rodinné terapie pomocí “epistemologie” přinesly vzrušení, nudu, podráždění a zmatek. Motivován přesvědčením, že aspoň zmatek je možné zmírnit, předkládá autor tuto stať jako studijního průvodce a tak trochu jako Rozetskou desku pro převod díla Gregory Batesona a Humberta Maturany. Článek ukazuje, že Maturanova práce je ...

KN22 | Wiley Online Library

by Dell, Paul F. ; Adamovský, Petr | 17 Mar 2014, 12:25 | 3 reviews | epistemologie   strukturní determinismus   biologie   ontologie   kritická úvaha   integrativní pokus  


Práce s problémovými pijáky

Využití těch období, kdy alkohol nebyl problém, oněch „zdravých“ období, která existovala, ale nebyla párem rozpoznána, se v tomto případě stalo základem pro úspěšné vyléčení. Toto je první z osmi zásad nebo předpokladů na řešení orientovaného přístupu – důraz na duševní zdraví proti duševní nemoci.

KN10

by Berg, Insoo Kim ; Miller, Scott D. | 26 Mar 2014, 11:11 | závislost   alkohol   vztah klient terapeut   terapie   léčba  


Posílení rodiny: základy krátké terapie zaměřené na řešení

V knize se objevují snad všechny základní myšlenky krátké terapie zaměření na řešení: odklon od problémů ve prospěch řešení; důraz na výjimky a na malé změny; zájem o klientovy cíle, jeho úspěchy i silné stránky; pravidla typu "nespravuj, co není rozbité" či "dělej víc toho, co funguje" atd. Zároveň s ...

KN26

by Berg, Insoo Kim ; Úlehla, Ivan | 26 Mar 2014, 16:04 | 1 review | problémové rodiny   rodinná psychoterapie   sanace rodiny   sociální péče   sociální práce   výjimky  


K teorii schizofrenie

Tento článek referuje o výzkumném projektu, který navrhuje a zkoumá široký a systematický pohled na podstatu, etiologii a terapii schizofrenie. Výzkum vyústil v diskuzi nad různorodými daty a ideami, do které přispívali odborníci se zkušenostmi z oblasti antropologie, komunikační analýzy, psychoterapie, psychiatrie a psychoanalýzy. Stále nebylo dosaženo všeobecné shody ohledně ...

| Toward a theory of schizophrenia

by Bateson, Gregory ; Jackson, Don. D. ; Haley, Jay ; Weakland, John | 1 Apr 2014, 13:13 | 2 reviews | dvojná vazba   schizofrenie   klasika   komunikace   výzkum  


Mít předsudky k předsudkům

„Něco dělat a reflektovat to“ byl pro mě vždycky zvyk. V současné době máme takové množství případů jako cest na počátku 70. let, během vznikající rodinné terapie Milánské školy. Cecchinovými „spolurevolucionáři“ byli v té době Boscolo, Prata a Selvini Palazzoli, kteří se vydali stejným psychoanalytickým směrem jako jejich učitelé. Ale ...

| New Therapist Magazine

by Cecchin, Gianfranco ; Soderlund, John ; Brychtová, Pavla | 2 Apr 2014, 14:03 | 1 review | reflektování   znevažování   předpoklady   předsudky   interview  


Kybernetika předsudků v psychoterapeutické praxi

Text, který jsem vybral, tvoří pro mne nejzajímavější asi čtvrtinu celé knihy. Kapitoly Úvod a Klinické předsudky jsou v celku až na nepatrné krácení označené [...]. Z ostatních kapitol, jsem poznamenal některé odstavce a věty, které se mi zdají důležité pro pochopení souvislostí a záměru autorů. Podstatné se mi jeví ...

KN54 | ebrary

by Cecchin, Gianfranco ; Lane, Gerry ; Ray, Wendel A. ; Úlehla, Ivan | 2 Apr 2014, 14:33 | 1 review | předpoklady   předsudky   klasika   teorie   znevažování   samozřejmost   nesamozřejmost   reflektování   KONS  


Násilí a systemické hledisko: Problém moci

Násilí je neobyčejně lineární pojem, který lze jen těžko uchopit ze systemické perspektivy. S Batesonovou systemickou diskvalifikací pojmu moci často bývá automaticky spojována analogická diskvalifikace pojmu násilí. Tento postoj je zkoumán ve světle současné feministické kritiky. Argumentuje se, že (a) násilí a moc jsou podstatnou součástí sféry lidské zkušenosti a ...

| Wiley Online Library

by Dell, Paul F. | 4 Apr 2014, 8:35 | 1 review | násilí   konstruktivismus   teorie   klasika   jazyk   KONS  


Konstruktivismus: k čemu nám může být dobrý: Vědět, kdy stůl není pohovka

Dobré vzdělání a dobrá konatruktivistická psychoterapie mají hodně společného. Vystavují člověka rizikům. Obojí bylo stvořeno k tomu, aby podněcovalo zvídavost a obojí funguje a obojí funguje nejlépe, když je živým dobrodružstvím a ne jen akademickou zábavou.

KN104

by Efran, Jay Steven ; Lukens, Micahel, D. ; Lukens, Robert J. | 8 Apr 2014, 8:44 | 1 review | konstruktivismus   poznání   objektivita   svědomí   kontext  


Všehochuť řešení: Jak moc nová a odlišná je terapie zaměřená na řešení?

Fascinace kliniků metodou zaměřenou na řešení, přístupem, který se zdá nabízet přímočarou, účinnou, snadno naučitelnou a prakticky neohrožující strategii řešení širokého okruhu problémů duševního zdraví. Tento přístup usiluje obnažit terapeutický proces až na samu jeho dřeň, usiluje obejít se bez takových zmatečných věcí jako jsou diagnosy, interpretace, případy a historie, ...

by Efran, Jay Steven ; Schenker, Mark D. | 8 Apr 2014, 8:58 | 1 review | zázračná otázka   kritická úvaha   SF   kontext   KONS  


Matka á la paní Wrightová: případ ze zákona

Terapie zaměřená na řešení totiž zpochybňuje názor, že k vyřešení aktuálních problémů je nutné potížím v minulosti porozumět a „rozpracovat“ je. Místo toho nabízí alternativu: zajímat se o to, co fungovalo v minulosti, co funguje nyní a co bude fungovat v budoucnu. Vyrovnání se se ztrátou dítěte, aniž by se ...

by George, Evan ; Peclová, Kateřina | 8 Apr 2014, 11:33 | 1 review | důvěra   SF   kazuistika   rodinná terapie   zdroje klienta   zvládání   KONS